SE

Förbud mot progressiva avskrivningar drabbar boende

Internet skapar möjligheter
Internet skapar fantastiska möjligheter för privatpersoner som företag att testa idéer, främja innovationer och göra affärer. Med hjälp av internet är det enkelt att starta företag och de allra flesta företagare använder internet varje dag. Men, det är inte bara seriösa affärsidkare som använder internet som en viktig del av sin affärsverksamhet utan ocks? kriminella aktörer.

Tyvärr har det under senare tid dykt upp allt fler oseriösa personer som vill lura företagare, de senaste ?ren har antalet anmälda nätbedrägerier ökat markant.
Läsvärda länkar
Via länkarna nedan finns bra information hur man bland annat kan göra för att skydda sig mot s?dana:

?Skydda ditt företag mot bedragare?
?Se upp för domänskojare?

William Björklund
Telefon: 023-79 23 34
E-post: [email protected]
Svenska Standardbolag AB är sedan 1954 i det svenska näringslivets tjänst med s? gott som allt som kräver registrering hos Bolagsverket. Mest kända är vi för att tillhandah?lla s k lagerbolag och lagerföreningar. Bland v?ra andra tjänster kan nämnas fusioner, ökning och minskning av aktiekapital, ändring av företagsnamn, varumärken och registrering av domännamn.

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Similar Posts