Folksam säljer sin andel i Kalix Finans till Laika Consulting och bolagets ledning

Folksam har s?lt hela sin andel om 30 procent i bolaget Kalix Finans AB. Köpare är finanskonsulten Laika Consulting, som är delägare i bolaget sedan tidigare, samt Kalix Finans ledningsgrupp.
I samband med affären har Folksam även tecknat ett nytt förmedlingsavtal med Kalix Finans, vilket innebär att samarbetet mellan de b?da bolagen kommer att fortsätta som tidigare.
– Den här affären är i linje med v?rt arbete med att renodla Folksams verksamhet. Samtidigt kommer vi att fortsätta att dra nytta av den effektiva säljkanal som Kalix Finans förfogar över, säger Elisabeth Sasse, chef affärsomr?de Partner p? Folksam.
– Genom att köpa ut Folksam kan vi fortsätta att utveckla Kalix Finans tillsammans med dess ledningsgrupp. Framöver kommer bolaget att bli ett rent konceptbolag med fokus p? att förmedla produkten Trygghetspar, och det innebär bland annat att bolaget kommer att byta namn fr?n Kalix Finans AB till Trygghetsspar AB, säger Ingmar Rentzhog, vd för Laika Consulting.
För ytterligare information :
Elisabeth Sasse, chef affärsomr?de Partner, Folksam, telefon 0708-31 55 78
Ingmar Rentzhog, vd Laika Consulting och ordförande Kalix Finans 073-633 29 10
Anna Karin Wallberg, Information, Folksam, telefon 0708-31 68 02
Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se
Om Laika Consulting
Laika Consulting är en kommunikationskonsult med inriktning mot finansiell kommunikation. Bolaget arbetar med s?väl företag inom finansbranschen som andra bolag och aktörer med liknande kommunikationsbehov. Läs mer p? www.laika.se
Om Kalix Finans
Kalix Finans är ett företag som arbetar med förmedling av finansiella produkter och tjänster som anknutet förmedlingsombud till Folksam. Fokus ligger p? försäljning av produkten Trygghetsspar som erbjuder aktiv förvaltning och försäkring till privatpersoner i livets alla skeden. Läs mer p? www.trygghetsspar.se

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. V?r vision är att
människor ska känna sig trygga i en h?llbar värld. Läs mer p? www.folksam.se
Bifogade filer

Top