SE

Folksam deltar i Korpens nya satsning för en skadefri fotboll

Apotekets resultat för första kvartalet 2014 uppgick till 88 (94) miljoner kronor vilket var n?got lägre jämfört med motsvarande period föreg?ende ?r. Förändringar p? v?rd- och dosmarknaden fortsätter vilket innebär att Apotekets försäljning minskar under första kvartalet. V?rt arbete med att effektivisera verksamheten fortsätter. Samtidigt sker en satsning p? att göra det enklare för kunden att f? tag p? sina mediciner.

? Under första kvartalet fortsatte v?r satsning p? att göra det enklare för v?ra kunder att f? tag p? sina mediciner. Vi förlängde öppettiderna p? ett stort antal apotek. För de kunder som hellre beställer läkemedel i v?r webbshop eller via sin mobiltelefon har vi gjort det ännu enklare att e-handla och f? produkterna hemlevererade. M?nga kunder har även anmält sig till v?r nya prenumerationstjänst. De kommer nu att f? sina läkemedel hemskickade när det är dags för ett nytt uttag, säger Ann Carlsson vd i Apoteket.
Sammanfattning av första kvartalet 2014
Nettoomsättningen uppgick till 4 409 (4 925) miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 81 (99) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,8 (2,0) procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 88 (94) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter balansdagen
P? ?rsstämman 10 april fick Apoteket en reviderad ägaranvisning.

Den nya ägaranvisningen inneh?ller fortsatt uppdrag avseende apoteksombud.

?rsstämman beslöt om en utdelning p? 150 (31) miljoner kronor.

För mer information
Jan Johansson, CFO i Apoteket 010 ? 447 57 97
Eva Fernvall, kommunikationsdirektör i Apoteket 070 ? 590 28 93

Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och kvalificerade farmaceutiska tjänster till konsumenter, v?rden och företag. Hos oss möter du engagerade medarbetare med djup kunskap om läkemedel som vill inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att m? bra.

Similar Posts