FOJAB arkitekter öppnar ännu ett kontor

FOJAB arkitekter expanderar sin verksamhet ytterligare genom att öppna en arkitektstudio i Helsingborg. FOJAB, med ett hundratal medarbetare, har sin bas i Malmö. 2013 startade man upp kontor i Stockholm. Nu tas nästa steg i Helsingborg. M?let är att befästa FOJAB arkitekters position som ett av Sveriges ledande arkitektföretag.
? Vi har ett flertal g?nger under ?rens lopp diskuterat möjligheten att etablera oss i Helsingborgsregionen. Vi uppfattar att det, trots närheten till Malmö, är en egen marknad med stor potential, säger Cecilia Pering, VD p? FOJAB arkitekter. Därför är vi mycket glada över att detta nu är verklighet med en grupp erfarna och kvalificerade nya medarbetare.
Det nya kontoret är redan p? plats i lokaler p? Drottninggatan mitt i centrala Helsingborg och leds av arkitekt Staffan Premmert. Staffan kommer närmast fr?n Sweco Architects. Han och kollegorna har tillsammans en gedigen och bred erfarenhet inom flera sektorer.
? Redan fr?n start har vi nya spännande uppdrag inom bostad, kontor och handel, säger Staffan Premmert, och vi räknar med att expandera under de kommande ?ren. V?r lokalkännedom och kundkontakter i kombination med FOJAB arkitekters specialistresurser och breda kompetens innebär ett starkt erbjudande till marknaden.

FOJAB arkitekter är ett av landets ledande arkitektföretag med kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. Vi är 100 kvalificerade medarbetare, organiserade för att möta v?ra kunders behov. Verksamheten omfattar utformning, planering och projektering av omr?den, byggnader, lokaler och inredning. V?r vision är att med passion för arkitektur skapa den h?llbara staden där människor och verksamheter växer tillsammans.

Related posts

Top