Finans

Flommen p? retur ? venter flere skader

27-05-2013 12:47 If Skadeforsikring Flommen p? ?stlandet er p? retur, men forsikringsselskapet If venter fortsatt en del skademeldinger.

Forsikringsselskapet If er godt i gang med ? rive v?te kjellervegger og -gulv og sette p? vifter for ? t?rke opp etter flommen. Om noen uker, n?r alt er t?rt igjen, begynner arbeidet med ? bygge opp det som er blitt ?delagt av flommens herjinger. (Foto: If Skadeforsikring)

Flommen p? ?stlandet er p? retur, men forsikringsselskapet If venter fortsatt en del skademeldinger.
Selv om den verste flommen er over, kommer det fortsatt inn skademeldinger p? grunn av vann i kjellere, melder forsikringsselskapet If.
? ?kt vannf?ring i de store vassdragene f?rer til at grunnvannet siver inn i enkelte kjellere. S? selv om den mest prek?re situasjonen er over, vil mange fortsatt merke flommen, opplyser fagsjef Arne Lycke i If.
? Det er fortsatt viktig ? f?lge med i media p? utviklingen og v?re f?re var. Mye avhenger av v?ret fremover. Er boligen i et omr?de som fortsatt kan bli rammet av vannstand som er h?yere enn til vanlig, b?r man flytte gjenstander og m?bler opp fra kjelleren. Flytt ogs? biler, campingvogner, b?ter og annet som oppbevares bort fra utearealer som kan komme under vann og til et trygt sted, sier Lycke.
Nye tall i dag
Finans Norge opplyste fredag ettermiddag at det var kommet inn rundt 1400 skader til forsikringsselskapene. I l?pet av helgen har det kommet inn enkelte skademeldinger til If, men ikke s? mange som man kunne frykte, melder forsikringsselskapet. Mye tyder p? at ?rets v?rflom p? ?stlandet vil ligge omtrent p? samme niv?, eller noe over, flommen i 2011. Da kom det inn 1500 skademeldinger, og det ble registrert skader for rundt 260 millioner kroner.
Finans Norge vil oppdatere de samlede skadetallene i l?pet av dagen.
T?rker og bygger opp
? V?r f?rsteprioritet n? er v?re ute med gummist?vler for ? hjelpe de som er blitt rammet av flommen: Bist? med det praktiske, rive v?te kjellervegger og -gulv og sette p? vifter for ? t?rke opp. Etter noen uker, n?r alt er blitt t?rt, kommer vi med hammer og sag for ? bygge opp igjen, p?peker kommunikasjonsr?dgiver Sigmund Clementz i If.
? Ved en flom jobber vi sammen om ? hjelpe de som p? dramatisk m?te f?r hverdagen sin forandret: forsikringsselskaper, n?detater, kommuner, naboer og andre frivillige. Stor honn?r til alle som bidrar, sier Clementz.
M?te med Faremo
Etter initiativ fra forsikringsselskapet If har beredskaps- og justisminister Grete Faremo kalt inn forsikringsselskapene og andre relevante myndigheter til flomm?te denne uka.
If p?peker at mange boliger er sv?rt utsatt for flom. Flere av omr?dene som ble hardt rammet denne gangen, var ogs? utsatt for flom i 2011.
? Vi vil at myndighetene og forsikringsselskapene i samarbeid skal finne ordninger som gj?r det mulig ? bosette seg p? en tomt som er trygg. Ingen er tjent med at folk skal leve i frykt for at huset skal bli tatt av flom p? nytt og p? nytt. Her m? vi sammen finne gode l?sninger, sier Elin Klakken, leder for myndighetskontakt i If.
Kontaktpersoner i If Skadeforsikring:
Sigmund Clementz, kommunikasjonsr?dgiver, telefon 98 24 98 05
Elin Klakken, leder for myndighetskontakt, telefon 95 75 54 54

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikringer, husforskringer, bedriftsforsikringer og personforsikringer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy