Forsikring

Flere enn noensinne gir penger til gode form?l

Deloitte har for fjerde gang utarbeidet en rapport som tar for seg givermarkedet i Norge. Form?let med kartleggingen har v?rt ? tallfeste st?rrelsen p? markedet og se n?rmere p? utviklingen fra 2011 til 2012.
Nordmenn er fremdeles gavmilde sier Grete Elg?en, partner i Deloitte og ansvarlig for rapporten. Totale inntekter fra faddere og fastgivere ?kte med 4 % fra 1.307 MNOK i 2011 til 1.362 MNOK i 2012 for organisasjonene som var med i unders?kelsen. I fjor?rets unders?kelse var tilsvarende ?kning 3 %. Det er imidlertid antall givere som har ?kt mest, med hele 6,7 % fra 698.590 i 2011 til 745.169 i 2012 sier Grete.
Som tidligere er det bistandsorganisasjonene som dominerer markedet og mange av disse har fokus p? barn. I 2012 hadde tre organisasjoner 58 % av inntektene fra faddere/fastgivere, blant de som besvarte unders?kelsen. Disse er SOS-barnebyer, Plan Norge og Redd Barna. Disse organisasjonene har ligget p? topp hvert ?r vi har foretatt unders?kelsen.
Grete forteller videre at unders?kelsen har blitt utvidet hvert ?r etter innspill fra organisasjonene. Den f?rste rapporten omhandlet kun faddere og fastgivere, senere er unders?kelsen utvidet til ? omfatte testamentariske gaver, diverse andre gaver og tilskudd og i ?r, bruk av nye innsamlingskanaler.
For organisasjoner som besvarte unders?kelsen utgjorde testamentariske gaver 399 MNOK og inntekter fra aksjoner 380 MNOK i 2012. Inntekter fra n?ringslivet utgjorde 236 MNOK. Slike gaver er en inntektskilde som varierer mye fra ?r til ?r hos mange av organisasjonene. En av forklaringene kan v?re at det i perioder er mer oppmerksomhet rundt humanit?re situasjoner, og at det er st?rre behov for innsamlingsaksjoner ved kriser.
Andre fakta fra rapporten

Unders?kelsen er basert p? tall fra 74 ideelle organisasjoner.

Inntekter fra faste givere/faddere for organisasjonene som deltok i unders?kelsen ?kte fra 1.307 MNOK i 2011 til 1.362 MNOK i 2012.

Gjennomsnittlig bel?p per giver for alle som besvarte unders?kelsen var kr 1.828 i 2012 og kr 1.871 i 2011.

Totale inntekter i 2012 utgjorde 10.699 MNOK mot 10.271 MNOK i 2011 for organisasjonene som deltok i unders?kelsen.

Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde 13 % av totale inntekter b?de i 2011 og 2012.

Inntekter fra testamentariske gaver ?kte fra 384 MNOK til 399 MNOK fra 2011 til 2012, som tilsvarer en ?kning p? nesten 4 %.

Inntekter fra aksjoner var 380 MNOK i 2012 og 439 i 2011.

Inntekter fra n?ringslivet var tiln?rmet det samme i 2012 og 2011 med henholdsvis 236 MNOK og 240 MNOK.

For noen av de st?rste organisasjonene utgj?r tilskudd fra offentlige myndigheter, EU, FN og andre en vesentlig del av totale inntekter. Det er humanit?re organisasjoner som mottar mest tilskudd.

Av nye innsamlingskanaler er det telefon/SMS og sosiale medier som er mest brukt.

Deloitte yter tjenester innen revisjonsvirksomhet, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsr?dgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Deloitte kombinerer verdensledende innsikt med et unikt arbeidsmilj? og en kultur som sammen med v?re kunder alltid s?ker ? finne og utvikle de beste l?sningene p? forretningskritiske problemstillinger. Deloitte har 1200 ansatte ved 20 kontorer i Norge. Deloitte i Norge er en del av Deloitte Touche Thomatsu Limited (DTTL), verdens st?rste leverand?r av revisjons- og r?dgivningstjenester med mer enn 200.000 ansatte i 150 land.Vedlagte filer
PDF-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Allan Polack   #Asset Management   #FT   #Ignites Europe