Finansmarknadsminister Peter Norman: Regeringen vill kraftigt öka kraven p? bankernas stabiliseringsfonder

? Det ing?r i min roll att utmana bankerna. Regeringen ser positivt p? ökande internationell konkurrens här p? hemmaplan. De fyra storbankerna är kostnadseffektiva och kan hantera en ökande konkurrens. Det rimliga är att deras vinster ska ligga ganska jämnt med andra branscher. Annars visar det p? bristande konkurrens, säger finansmarknadsminister Peter Norman p? seminariet Är bankerna alltför lönsamma?, arrangerat av revisions- och konsultföretaget Deloitte och Affärsvärlden i Almedalen. I panelen deltog ocks? Thomas Östros, vd Svenska Bankföreningen, Michael Wolf, vd Swedbank, Mats Torstendahl, chef Kontorsrörelsen SEB och Hans Jacobson, chef Kontorsrörelsen Nordea. Moderator var Jon ?sberg, chefredaktör för Affärsvärlden.

N?gonting h?ller p? att hända med ledande politikers inställning till bankernas vinster. Sällan har s? m?nga olika förslag varit i luften med inriktning att begränsa bankernas egen rörselsfrihet när det gäller intäkter och vinster.
Regeringen anser att lönsamhetsm?len är för höga hos bankerna och kan leda till alltför stort risktagande. Bankerna p? seminariet anser däremot att lönsamheten borde mätas över en längre tid med lägre vinstniv?er som följd. B?de sparare och politiker opponerar sig mot utdelningar och anser att pengarna behövs för att minska risktagandet. Men bankerna anser gemensamt att ägarnas riskkapital m?ste premieras för att även i framtiden kunna locka investerare. Regeringen sänker ocks? storbankernas bonustak. Det ska inte bli möjligt att utnyttja undantaget om att efter ett ja fr?n aktieägarna ge tv? ?rslöner i bonus. Bonuslagen träder i kraft i augusti i ?r och innebär, enligt finansmarknadsministern, att ingen bank kommer att kunna betala ut mer än en ?rslön i bonus för hel?ret 2014.
Finansinspektionen har vidare beslutat att de fyra svenska storbankerna ska h?lla en större buffert i s? kallat kärnprimärkapital fr?n ?rsskiftet. Effekterna blir ett stabilare finansiellt system men möjligen ocks? dyrare bol?n.
? Bankerna ligger ju redan i dag i samtliga fall över de nya kraven. Det är väldigt mycket tuffare kapitalkrav än i övriga Europa, men änd? n?r de svenska bankerna redan dit. Det visar hur effektiva de svenska bankerna i jämförelse. Men det finns alltid en gräns. Okänsliga kapitalkrav kan i sin förlängning drabba företagen som behöver nyinvesteringar, säger Thomas Östros vd Svenska Bankföreningen.
? Hälften av v?ra vinster tar vi hem fr?n utländska marknaden, s? vi är självklart vana att arbete internationellt. Men jag tror att alla gärna men ser gärna att villkoren p? hemmamarknaden är likartade för alla aktörer, säger Mats Torstendahl, chef Kontorsrörelsen SEB.
För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren p? epost [email protected] och mobil 0708 -14 23 20.
Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sammanlagt sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22.
M?ndag 30/6, klockan 10:00 Sveriges konkurrenskraft – är vi p? rätt väg?
M?ndag 30/6, klockan 14:00 Är bankerna alltför lönsamma?
Tisdag 1/7, klockan 13:00 Järnvägar – vad är problemet, egentligen?
Tisdag 1/7, klockan 15:00 Järnväg eller bilväg – vad är bäst för samhället?
Onsdag 2/7, klockan 12:00 Framtidens infrastruktur, hur finansieras den?
Onsdag 2/7, klockan 14:00 Kan vinster rädda skolan?
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.

Related posts

Top