SE

Finansförbundet säger upp avtalet med BAO

Finansförbundet sa idag upp det kollektivavtal som reglerar villkoren för de anställda i
finansbranschen. Inom kort inleds förhandlingarna med Bankinstitutens
Arbetsgivarorganisation (BAO) om ett nytt avtal.
Det nuvarande avtalet löper ut den 31 december och för att kunna omförhandla villkoren m?ste
n?gon av parterna säga upp avtalet senast den 30 september.
? Ambitionen är givetvis att vi ska bli klara med ett nytt avtal innan den 31 december. Vi i
Finansförbundets förhandlingsdelegation ska göra v?rt yttersta för att lyckas med det, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.
Innan förhandlingarna börjar utväxlar parterna sina yrkanden. Förbundsstyrelsen har inför detta samlat in medlemmarnas och de förtroendevaldas synpunkter p? det nuvarande avtalet. Även om inte dessa undersökningar ger n?gon entydig bild, framg?r det änd? att avtalets tillämpning fungerat d?ligt p? väldigt m?nga företag.
? Det är uppenbart att avtalet behöver en ny lönemodell med tydligare garantier för medlemmarnas löneutveckling. Vidare m?ste arbetet med att ?tgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor fortsätta även under nästa avtalsperiod, säger Ulrika Boëthius.
Den 7 oktober kommer ett antal av förbundets förtroendevalda att samlas till ett avtalsr?d för att diskutera förbundets yrkanden. Därefter fastsl?r förbundsstyrelsen de slutliga kraven och överlämnar dessa till BAO.
? Nu sparkar vi ig?ng avtalsrörelsen. Medlemmarna i Finansförbundet har rätt att kräva förbättringar p? flera omr?den – och företagen som säger sig vilja vara attraktiva arbetsgivare har allt att vinna p? att g? medlemmarna till mötes, säger Ulrika Boëthius.
Följ avtalsrörelsen p? www.finansforbundet.se/avtal2015 och #avtal2015.

Finansförbundet är Sveriges största fackliga organisation inom bank och finans. Vi organiserar alla som arbetar inom finansbranschen oavsett utbildningsbakgrund eller befattning.

Läs mer om oss och om v?rt medlemskap p? v?r webbplats.

Similar Posts