SE

Femte jobbskatteavdraget: 12 bortkastade miljarder

Finansinspektionen meddelade idag att de under hösten 2014 kommer att höja riskviktsgolvet för bol?n fr?n 15 till 25 procent. Effekten beräknas bli höjda bol?neräntor med ca. 0,25 procentenheter. Villaägarna anser att förslaget är ett inneffektivt instrument för att minska systemriskerna p? bol?nemarknaden eftersom det behandlar hög- och l?griskkunder lika.
– Den här förändringen gör alla bol?n dyrare, oavsett vilken risk de har. Istället för att kollektivt bestraffa alla bol?ntagare, borde Finansinspektionen prickskjuta p? de riskbeteenden som en del bankers prissättning av bol?n ger upphov till, säger Daniel Liljeberg, chefekonom p? Villaägarna.
Det höjda riskviktsgolvet innebär att 25% av ett bol?n som är t.ex. 40% av en bostads värde behandlas likadant som 25% av ett bol?n som är 80% av en bostads värde trots att kreditrisken för banken är betydligt större i det senare fallet. Man betalar allts? samma riskpremie per l?nad krona för s?väl den första miljonen i l?n, som miljon fyra, fem och s? vidare.
– Istället för att höja riskviktsgolvet borde Finansinspektionen förstärka incitamenten att amortera. S?dana krav bör syfta till att bankerna ger l?gt bel?nade hush?ll lägre ränta än högt bel?nade hush?ll, säger Daniel Liljeberg.
Villaägarna har i tidigare undersökningar kunnat visa hur bankerna regelmässigt ger högt bel?nade hush?ll med hög risk lägre ränta än hush?ll med l?g risk, vilket g?r p? tvärs med Finansinspektionens intentioner.
För mer information:
Daniel Liljeberg, chefekonom, telefon 070-915 44 99
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef, telefon 076-848 13 00

Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets sm?husägare. Organisationen har över 295 000 medlemshush?ll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Lule?, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer p? www.villaagarna.se. Diskutera med oss p? Facebook och Twitter.

Similar Posts