Fast elpris populärast i somras

Rekordfint sommarväder och fotbolls-VM i Brasilien verkar ha haft en negativ inverkan p? antalet elbyten i somras. Statistik fr?n SCB visar att 35 283 hush?ll bytte elbolag i juli. Det är 12 procent färre än motsvarande m?nad i fjol. Bland de hush?ll som bytte elavtal p? elskling.se var intresset för fast elpris störst för andra m?naden i rad. Populärast bland fastprisavtalen var bundet elpris i ett ?r.
Av de som bytt elavtal p? elskling.se var rörligt elpris populärast under perioden januari till maj i ?r. Den trenden bröts i juni och juli. I juli var 59 procent av alla elbyten till ett fastprisavtal.
M?nga konsumenter som har som vana att binda om sitt elpris varje sommar. Det finns en generell tro om att tajmingen för att binda elpriset är bäst under sommarm?naderna. Detta är n?got som vissa elhandelsbolag drar nytta av i sin produktutveckling. Konsumenter erbjuds elavtal som innebär att de förbinder sig att köpa el i ett ?r utan att i förväg veta elprisniv?n. Elhandlaren köper därefter in elterminer motsvarande konsumentens förväntade ?rsförbrukning och presenterar sedan elpriset som kunden f?r betala det kommande ?ret.
? Att elpriset vanligtvis är lägre p? sommaren stämmer för spotpriset. Det har dock inte n?gon större inverkan p? terminspriserna som indikerar elpriset i framtiden. Elprisniv?n som hush?llen kan binda priset p? utg?r fr?n terminspriserna och inte fr?n spotpriset. Detta är n?got som jag tycker elhandlarna bör försöka kommunicera till sina kunder. Produkter som sommarsäkrad el och dylikt spär bara p? denna myt, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
En möjlig förklaring till att 12 procent färre bytte elavtal i juli jämfört med fjol är det rekordfina sommarvädret. Fotbolls-VM i Brasilien är ett ytterligare exempel p? n?got som kan ha bidragit till den lägre bytesaktiviteten.
? Vi har äran att se p? fotbolls-VM var fjärde ?r och jag kan h?lla med om att det är n?got roligare än att byta elavtal. Nu är dock VM avklarat och det är hög tid för alla hush?ll att se över sitt elavtal inför vintern, säger Faraz Azima.
Avslutningsvis vill Elskling varna konsumenter för att ing? avtal som marknadsförs via telemarketing eller ute p? stan. Att byta elavtal är n?got som hush?llen bör göra i lugn och ro p? egen hand vilket enklast görs p? webben.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Related posts

Top