Färre olyckor p? vägarna m?l för NCC

Minst 300 olyckor inträffar ?rligen i samband med vägarbeten. Drygt hälften sker p? det statliga vägnätet och ca 40 procent p? kommunala vägar. För att ytterligare förbättra säkerheten vid vägarbeten inför NCC ett nordiskt koncept för ökad säkerhet och framkomlighet, NCC ViaSafe.
? NCC har en nollvision för olyckor kopplat till arbetet och Trafikverket en nollvision för olyckor p? vägarna, vilken vi delar. Vi vill tillsammans med v?ra kunder p? ett p?tagligt sätt bidra till att öka säkerheten och framkomligheten p? vägarna, säger Henrik Lövgren, chef för Vägservice Sverige, NCC Roads.
De senaste ?ren har kraven fr?n myndigheter och allmänhet p? bättre och snabbare avspärrningar i samband med vägarbeten ökat. Flyter trafiken bra förbi ett vägarbete minskar ocks? utsläppen liksom risken för olyckor som b?de är tragiska och kostsamma.
? Vi har arbetat med planering och skyltning vid alla typer av vägarbeten i m?nga ?r. När vi nu samlar all v?r kunskap och kompetens p? nordisk niv? kan vi vara ett ännu bättre stöd för nya och befintliga kunder. Det ska vara säkert att passera p?g?ende vägarbeten och att arbeta vid dem säger Henrik Lövgren.
Majoriteten av de som skadas i samband med vägarbeten är bilister. P? det statliga vägnätet är det främst s.k. upphinnandeolyckor som sker p? grund av köbildning, medan det p? mindre och kommunala vägar är oskyddade trafikanter, g?ng- och cykeltrafikanter som drabbas mest. Endast i 5 procent av olyckorna skadas en vägarbetare.
Fotnot:
NCC ViaSafe lanseras Sverige i samband med NCC:s säkerhetsdag Awareness Day den 3 september och i Norge och Danmark under hösten.
Statistiken är hämtad fr?n Trafikverkets rapport Trafikolyckor vid vägarbeten, 2014:075 samt NCC:s interna arbetsmiljöstatistik.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Lövgren, chef Vägservice i Sverige, NCC Roads, 070-353 91 40
Birgitta Norberg, pressansvarig, NCC Roads Sverige, 08- 585 523 92, 070-226 76 80
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: [email protected], NCC: bildbank
Om NCC. V?r vision är att förnya v?r bransch och erbjuda de bästa h?llbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning p? 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat p? Nasdaq OMX Stockholm.
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade ?r 2012 en omsättning p? drygt 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.
NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur.
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, s?som kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underh?ll av vägar.
NCC:s huvudsakliga verksamhet bedrivs i Norden. I Baltikum bygger NCC bostäder och hus. I Tyskland och S:t Petersburg bygger NCC främst bostäder. NCC:s vision är att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation.
Bifogade filer

Related posts

Top