SE

Familjeföretag fr?n Osby stämmer Staten p? 34 miljoner kronor för brott mot EU fördraget

Familjeföretaget Ekstrand & Son AB i Osby, stämmer staten p? 34 miljoner kronor i skadest?nd för uteblivna intäkter 2005-2009.
Detta p? grund av Statens inblandning genom Energimyndigheten i en fönstertillverkningskampanj för energibesparande fönster. Ekstrands menar att staten infört importrestriktioner för EU produkter, i strid med artikel 34 EU-fördraget.
?r 2005 dalade Ekstrand & Son AB:s försäljningssiffror, detta p? grund av att den statliga Energimyndigheten hade startat ett samarbete med svenska fönstertillverkare.
Dessa anslöt sig till en lista och märkte sina produkter för att öka försäljningen av energibesparande fönster. Energimyndigheten bekostade marknadsföringskampanjer, deltog i bomässor, publicerade listor över svenska energifönstertillverkare och varnade för ?falsk energimärkning? fr?n utlandet.
Listan förutsatte att företagen uppfyllde Energimyndighetens kriterier som testning fr?n svensk eller finsk provningsanstalt, samt att man borts?g fr?n den europeiska CE märkning vilken ger produkter fritt tillträde p? marknaden i alla EU-länder.
Samtidigt erbjöd staten 10 000 kronor i skattesubvention till konsument som handlade fr?n listan.
Ekstrand & Son AB kunde inte vara med p? listan och var heller inte inbjuden till märkningsprojekt d? de s?lde fönster tillverkade i annat EU-land.
I sin kamp för överlevnad p? den svenska marknaden kontaktade Ekstrand & Son AB Boverket, Kommerskollegium, SOLVIT och EU-kommissionen och uppmärksammade dessa p? Energimyndighetens stöd till de svenska fönstertillverkarna.
Ekstrand & Son AB fick medh?ll fr?n Kommerskollegium och Boverket som menade att energifönsterprojektet utgjorde ett handelshinder som stred mot EU:s grundläggande principer om fri rörlighet av varor inom EU.
EU-kommissionen inledde ett överträdelseförfarande i ett senare skede och riktade skarp kritik mot Sverige för Energimyndighetens inblandning i att gynna svenska fönstertillverkare. Staten tog rättelse och undgick att bli instämd till EG-domstolen, men skadan för Ekstrand & Son AB var redan betydande.
Företaget hade sv?rt att möta konkurrens fr?n Statens marknadsföringskampanjer. ?ren 2005-2009 ökade fönsterförsäljningen för svenska tillverkare men minskade för Ekstrands till följd att bolagets ekonomi blev h?rt pressad.
M?let handläggs av Stockholms tingsrätt i m?l nr T 7287-12. Huvudförhandling utsatt till 26-27 maj.
Ekstrand & Son AB företräds av:
Alw? Advokatbyr? i Helsingborg
Professor Ulf Bernitz, EU-expert, Stockholms Universitet.

Kontaktpersoner för vidare information:
Marie Alw? eller Marie Andrée, Alw? Advokatbyr?, telefon 042 18 70 55
Ulf Bernitz, telefon 08 759 06 55
Bo Ekstrand, Ekstrand & Son AB, telefon 070 551 34 60

Ekstrand & Son AB har tillverkat ytterdörrar sedan 1940-talet, och utökande sin verksamhet 1997 med försäljning av energibesparande fönster tillverkade i Polen efter tysk kvalitetsmodell och till för Sverige konkurrenskraftiga priser. Efter Energimyndigheten slutade energimärka fönster ?tertog Ekstrands sina förlorade marknadsandelar.
Ekstrands Dörrar & Fönster är en historia om innovativa lösningar, envishet och entreprenörskap som sträcker sig tre generationer tillbaka i tiden. Sven Ekstrand började tillverka snickerier i slutet av 40-talet. Dörrar och fönster har alltid varit företagets huvudsakliga produktomr?de. Yrkesstolthet är grunden för en filosofi om att tillverka de bästa produkterna till det bästa priset, kundnytta är ett ledord hos oss. En ytterdörr eller ett fönster skall inte bara vara vackra att titta p?, de skall ha en bra funktion och h?lla m?nga ?r efter köpet.
Innovativa lösningar som diffussionspärrande skikt i ytterdörrar kommer fr?n huset, en konstruktion som hela branschen använder sig av idag. Foderbildande karmar och väderbeständiga ytskikt är andra exempel.
Ekstrands Dörrar & Fönster är ett traditionellt familjeföretag och drivs idag av andra och tredje generationen. Företaget har produktionsanläggningar utomlands men huvudfabriken med centrallager och kontor ligger i sk?nska Osby. Ekstrands omsätter i Sverige omkring 130msek men är fortfarande en liten tillverkare. Ekstrands tror p? service och närhet till kunden, n?got som inte alltid är en självklarhet idag. God soliditet och AAA-rating sedan m?nga ?r ger kunden en stor trygghet.
Läs mer om v?ra fönster, innerdörrar & ytterdörrar p? v?r hemsida: www.ekstrands.com
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anders Pettersson   #Karolin Forsling   #Lina Vicsai   #Urban Escape Stockholm