Fällande domar för 28 av 32 i stort lönegarantiärende i Malmö tingsrätt

32 personer stod ?talade för att ha missbrukat systemet med den statliga
lönegarantin och lurat till sig sammanlagt 9 miljoner kronor. Malmö tingsrätt
dömer de tv? huvudgärningsmännen till fyra ?r och sex m?naders fängelse för
grovt bedrägeri. Ytterligare tre personer f?r fängelse eller samhällstjänst för
grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bedrägeri och 23 av de 27 p?st?tt
anställda döms för bedrägeri av normalgraden, det vill säga för egen
brottslighet.
– Det finns tre kategorier gärningsmän, de som st?tt för brottsupplägget och
organiserat bedrägerierna, de som hjälpt till och p? olika sätt hittat och
anlitat p?st?tt anställda samt de p?st?tt anställda. Tingsrätten delar min
bedömning, att kategori ett och tv? har gjort sig skyldiga till grova
bedrägerier eller medhjälp därtill. Däremot anser tingsrätten att de p?st?tt
anställda ej har beg?tt grova bedrägerier tillsammans och i samförst?nd med
övriga gärningsmän, trots att de insett att fler än de själva varit med p?
bedrägerierna som p?st?tt anställda, säger kammar?klagare Björn Rosenlöf vid
Ekobrottsmyndigheten.
Lönegarantibedrägerierna gick ut p? att konkursförvaltare för fem aktiebolag
vilseleddes att bevilja statlig lönegarantier, trots att det inte bedrivits
n?gon verksamhet i bolagen. Bokföring saknades eller var mycket bristfällig för
den period d? lönegarantigrundande arbete ska ha utförs och bolagen har inte
heller redovisat omsättning för den perioden.
Tingsrätten satte ned kostnadsräkningar avseende nedlagd arbetstid för ?tta
advokater eftersom de ansetts oskäliga. Detta efter att ?klagaren kommit in med
ett yttrande där han menar att det är anmärkningsvärt att advokaterna begär s?
stora ersättningar.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.

Top