SE

Exklusiv branschundersökning presenteras p? Business Arena: Chefer ser mätbarhet som framg?ngsfaktor för h?llbarhet

a8

När Fastighetsnytt presenterar en egen kvalitativ undersökning om h?llbarhet visar det sig att högt uppsatta ledningspersoner i och med koppling till fastighetsbranschen ser mätbarhet som ett viktigt verktyg i h?llbarhetsarbetet. Ledningspersonerna ser ocks? h?llbarhet som ett sätt att skapa inspiration, dynamik och fram?tanda i olika projekt.
Undersökningen ?När h?llbarhet möter avkastning? bygger p? djupintervjuer med personer i ledande ställning p? stora fastighetsföretag och andra företag med stark koppling till fastighetsbranschen. Den har initierats av Fastighetsnytt för att presenteras p? Business Arenas h?llbarhetsseminarium 2014. Undersökningen har genomförts av Durchman Clear Insight Consulting AB och Position Research & Consulting.
– Fastighetsnytt har i mer än tio ?r har skrivit om h?llbarhetsfr?gor inom fastigheter och samhällsbyggnad. Därför känns det bra att som ett nytt grepp p? Business Arena kunna presentera den här kvalitativa undersökningen, och framförallt att se att den visar att engagemanget för h?llbarhet är stort upp p? högsta niv? i branschen, säger Daniel Bergstrand som är chefredaktör p? Fastighetsnytt.
Ett annat intressant resultat av undersökningen är att begreppet h?llbarhet har vidgats under de senaste ?ren. Fr?n att ha varit begränsat till den miljömässiga aspekten väger företagen i branschen i allt högre grad in sociala och ekonomiska aspekter i sitt konkreta h?llbarhetsarbete. Det finns en tydlig ambition i branschen att hitta synergier mellan lönsamhet och h?llbarhet.
– Under intervjuerna framkom att en stor utmaning för m?nga i branschen har varit att visa p? att en investering i h?llbarhet bär frukt. Det gäller främst omr?den där det har funnits eller finns för f? referensobjekt, eller där beräkningsmodeller gällande goodwill avseende h?llbarhetsaspekter för varumärket saknas, säger Johan Durchman som är vd för Durchman Clear Insight Consulting AB.
Resultatet presenterades under seminariet ?Vad du som fattar beslut m?ste känna till om miljö och h?llbarhet? under Business Arena i Stockholm. Undersökningen ?När h?llbarhet möter avkastning? kan laddas ner här eller p? Fastighetsnytt.se.
För ytterligare information kontakta Daniel Bergstrand, chefredaktör Fastighetsnytt, 08-652 89 87, [email protected]

A to już wiesz?  Nyhetsspaning ? ett axplock av säsongens nyheter!

Business Arena arrangerades första g?ngen 2001 och har kommit att bli den ledande mötesplatsen för den svenska fastighetsbranschen. Business Arena arrangeras i Göteborg och Malmö p? v?ren (med cirka 700 besökare), i Almedalen p? sommaren och i Stockholm p? hösten (cirka 5 000 besökare). För mer information, vänligen besök www.businessarena.nu

Fastighetsnytt Förlags AB, som st?r bakom Business Arena, ger även ut tidningen Fastighetsnytt, erbjuder platsannonstjänsten Fastighetsjobb.se, kurser för yrkesverksamma i samarbete med KTH och driver förlagsverksamhet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy