SE

Examensdags för chefer vid Executive MBA-programmet i Göteborg

Den 13 juni var det examensdags för deltagarna vid Handelshögskolans Executive MBA-program i Göteborg. Under 21 m?naders studier har ett 30-tal chefer vässat sina kunskaper i ledarskap och företagsstyrning, parallellt med sina jobb. Programmet har internationellt fokus, ges helt p? engelska och omfattar föreläsningar och workshops p? Handelshögskolan i Göteborg var tredje torsdag-lördag. Under de tv? sista terminerna har deltagarna fördjupat sig inom specifika omr?den inom ramen för ett avslutande examensarbete.
Executive MBA-deltagarna presenterade sina examensarbeten i slutet av förra veckan p? Handelshögskolan och efter?t firades deltagarna av kollegor, familj, vänner och skolpersonal. Stämningen av lättnad var p?taglig efter en hektisk period av seminarier och skrivande.
– Vi har spenderat ca 400 timmar p? v?rt examensarbete, säger Björn Axelsson, HR-chef p? AB Volvo och André Knüppel, VD p? konsultbolaget C2U, som skrivit om relationen mellan moderbolag och dotterbolag i multinationella företag.
– Men vi är nöjda med resultatet och har lärt oss mycket under arbetets g?ng. Dessutom är v?ra slutsatser användbara b?de för oss själva och för v?ra arbetsgivare. Vi kommer att presentera examensarbetet för delar av Volvos ledning, tillägger Björn Axelsson.
Stor bredd p? deltagare och uppsatsämnen
Deltagarna i Executive MBA-programmet har vitt skilda bakgrunder och jobbar i olika branscher. Den gemensamma nämnaren är att de är chefer, inte sällan med globala roller i företag som Whirlpool, Stena, Volvo och Emerson. Men det finns även deltagare fr?n mindre företag, bl a Avondale och Mediel. Median?ldern är 41 ?r, i ett ?ldersspann p? 31-56 ?r och andelen kvinnor är knappt 40 procent. I genomsnitt har deltagarna 11 ?rs ledarerfarenhet.
Valet av ämne för examensarbetet är fritt, och i m?nga fall väljer deltagarna att studera n?got som är av nytta för den egna organisationen. Detta är välkommet eftersom alla deltagare är nominerade och sponsrade av sina arbetsgivare. I ?rets Executive MBA-program har deltagarna fokuserat p? omr?den som internationella affärer, förändringsledarskap, innovation och företagsstrategi.
Martin Svensson, VD för Comwell Sverige och Johan Wilen, Senior Engineering Manager p? Whirlpool har studerat kundnöjdhet i servicenäringen.
– V?rt examensarbete visar att det inte räcker med formellt organiserande och ledarskap för att skapa värde för kunden. Informellt ledarskap krävs och bemötandet m?ste kunna vara situationsanpassat. Den informella verkligheten inom besöksnäringen är mycket komplex och ett större utrymme med handlingsfrihet krävs när människor möts.

För mer information, v.v. kontakta:
Per-Olof Larsson, VD, GU School of Executive Education, tel +46 31-786 5381, +46 70-898 16 00,
[email protected]
Olof E. Johansson, Business Manager, GU School of Executive Education, tel +46 31-786 1383,
+46 73-320 1383, [email protected]
GU School of Executive Education vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet levererar Sveriges enda AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, samt skräddarsydda utbildningar för internationellt inriktade företag p? den nordiska marknaden. Utbildningarna levereras i bl a USA, Indien, Singapore, Hong Kong, Kina och Sydkorea. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklas kundernas nyckelmedarbetare. Handelshögskolan i Göteborg är en av de knappt 70 affärsskolor i världen som har en fem?rig EQUIS-ackreditering. www.guexed.com
Foton: Per-Olof Larsson och Comwell Sverige

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IMAP   #MSEK   #Per Vannesj Industri   #VD