Sweden

Europeiska Sjukförsäkringskortet

Det europeiska sjukförsäkringskortet (i Finland europeiska sjukv?rdskortet) ger rätt till nödvändig sjukv?rd inom EES-omr?det och Schweiz. I Sverige utfärdas det av Försäkringskassan. Det introducerades 2004 och ersatte det tidigare systemet med pappersintyg, som kallades Intyg för rätt till sjukv?rdsförm?ner under tillfällig vistelse i en medlemsstat. Kortet visar var man är skriven och betalar skatt, vilket i princip är det land som i slutändan ska st? för kostnaden.

Man behöver ha det vid vistelse i andra EU/EES-länder, även inom Norden[1], annars riskerar man f? betala v?rden själv fullt ut. Förhoppningsvis betalar dock reseförsäkringen i s?dant fall. Kortet har inget foto, s? därför bör man även ha legitimationshandling.

I ett f?tal länder utanför EES gäller Intyg om sjukförsäkringstillhörighet i Sverige. Normalt gäller att man behöver en privat reseförsäkring.

fra: http://sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_Sjukf%C3%B6rs%C3%A4kringskortet