Hungary

Európai Egészségbiztosítási Kártya EHIC

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (angolul European Health Insurance Card, EHIC) az EGT és Svájc állampolgárai számára kiadott ingyenes, vagy csökkentett költségű orvosi ellátást biztosító műanyaglapos okmány. Célja, hogy az egyik tagországban egészségbiztosítási díjat fizető állampolgár a többi tagországban is kedvező költségű orvosi ellátásban részesülhessen anélkül, hogy vissza kellene térnie a biztosításáért felelős tagország orvosi ellátási rendszerébe.
Tartalomjegyzék

1 Története
2 Jogszabályi vonatkozások
2.1 Magyarország
3 Résztvevő országok
4 Eltérések az utasbiztosítással szemben
5 Jegyzetek
6 Külső hivatkozások

Története

A kártyát 2004. június 1-je óta adják ki 2005-ig, 2006. január 1-je óta az egyetlen ilyen egészségügyi kártya az Európai Unión belül. A kártya alkalmazható az összes francia érdekeltségű tengerentúli megyében (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Francia Guyana és 2011. március 31-től Mayotte) mivel az EGT részeinek minősülnek. Azonban az olyan nem EGT területeken, mint Jersey, Man szigete, Aruba vagy Francia Polinézia, nem alkalmazható. Ugyanis a Csatorna-szigetek és Man egészségügyi rendszere jogilag nem alkalmas az európai egészségbiztosítás ellátására. A Feröer-szigetek és Grönland noha nem EGT területek, megállapodás van érvényben velük a kártya használatáról.

Néhány esetben, mint például Románia, nem alkalmazható az egészségbiztosítási kártya, ugyanis hiába van Romániában biztosítva egy állampolgár, nem alkalmazható a kártya, ha nem volt az azt megelőző öt évben is biztosítva.

Az alábbi európai uniós formanyomtatványok helyettesíthetik a kártyát:

E110 – nemzetközi árufuvarozóknak
E111 – turisták részére volt kiállítható, ezt váltotta ki az EHIC
E119 – munkanélkülieknek/álláskeresőknek
E128 – iskolai hallgatóknak és egyéb más tagállamok állampolgárainak

Amennyiben a biztosított EU-s állampolgár egy másik tagállamban részesül orvosi ellátásban úgy, hogy nincs birtokában a kártya, az ellátó ország egészségügyi pénztára az E107 formanyomtatvány kitöltésével kezdeményezi a biztosító tagország biztosítója felé a költségek megtérítését. Amennyiben az adatcsere meghiúsul, a sérült, ellátott köteles az ellátó intézmény költségeit számla ellenében megtéríteni, majd a kapott számlát a biztosító tagország biztosítójánál költségeit rendezheti.

E107 – Kérelem természetbeni ellátásokra való jogosultságról szóló igazolás kiadására / angolul application for a certificate of entitlement to benefits in kind

Az E107 formanyomtatvány a 883/04/EK rendelet 29. cikke és a 987/2009/EK rendelet 25. cikke szerinti kérelmező okirat.

Az Európai Egészségügyi Kártya igénylése ingyenes, érvényessége 36 hónapig tart. A kártya külön kérésre minden kiadó tagállamban megújítható (új kártya kiadásával). Pótlása díjköteles.[1]

Magyarországon az alábbi jogszabályok hivatkoznak a kártyára:

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 5/A. §; 27. § (3) (11)?(12),;29. § (3) és (8)
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 1. § (5); 12/A. § (6)?(7)
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (1)
50/1996. (XII. 27.) NM rendelet a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról 2. §; 1. számú melléklet III. 1. pont és 3. pont
317/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról 1. § (7)

Eltérések az utasbiztosítással szemben

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mi a különbség a kártya és az utasbiztosítás között.[3]
Európai Egészségbiztosítási Kártya Utasbiztosítás
Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele. Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.
Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi. A biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (halottszállítást, poggyászbiztosítást, stb.)
A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében. Az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító.
Az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat. Az önrészt is fedezi.
Bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosított előlegezi meg. Minden tagállamban a biztosító fizet

Jegyzetek

? Az Egyesült Királyságban 2011-ben 15 GBP-s költséggel kérhető.
? Horvátország
? különbségek a kártya és az utasbiztosítás között

fra Wikipedia http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Eg%C3%A9szs%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1si_K%C3%A1rtya