SE

EU Kommissionens rekommendationer för en l?ngsiktig och socialt h?llbar spelpolitik inom EU

Flera länder inom EU har under de senaste ?ren g?tt fr?n olika former av statliga monopol p? online spel till att till?ta en m?ngfalt av aktörer p? jämlika villkor. Närmast p? tur st?r Storbritannien som fr?n den 1 oktober i ?r kommer att erbjuda licenser för de onlinebolag som uppfyller nationella villkor och betalar skatt i Storbritannien. Inom EU diskuteras därför sedan en tid tillbaka vilka övergripande riktlinjer och rekommendationer som bör gälla för den gemensamma spelmarknaden i framtiden.
För att tydliggöra speloperatörernas ansvar antog EU kommissionen den 14 juli en rekommendation för spel p? Internet. Rekommendationen inneh?ller omkring 50 principer som medlemsländerna uppmanas införa nationellt.
BOS anser att EU Kommissionens strävan, att lyfta för alla medlemsstater gemensamma fr?gor inom spelomr?det, kan vägleda den nyvalda regeringen i det beredande arbetet med en omreglerad spellagstiftning, som krävs för att även Sverige ska f? en socialt ansvarfull spelpolitik.
?Kommissionens rekommendationer om principer för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster och för att förhindra att under?riga spelar onlinespel om pengar.? Fr?n den 14 juli 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_214_R_0012

BOS är en branschförening för onlinespel med följande medlemmar: Betfair, Betsson, Bonnier Gaming, Paf, Unibet, Gamesys, Bonnier Gaming, Microgaming/Prima Poker, PokerStars, Net Entertainment, Evolution, Ladbrokes och William Hill.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Advisa Sveriges   #Karin Nordlander   #Maria Selting   #SSI