SE

EU-barometern 2014: Lantbrukarnas försiktigt positiva syn p? sin lönsamhet är hotad

Enligt undersökningen som är genomförd i nio medlemsstater mellan januari och mars 2014 har de europeiska lantbrukarnas syn p? sin lönsamhet haft en upp?tg?ende trend i ett och ett halvt ?r och n?r sin högsta notering de senaste fyra ?ren. Dock r?der stora skillnader mellan länder och produktionsinriktningar.
Sveriges lantbrukare bidrar till det EU-gemensamma lönsamhetsindexets positiva trend, d? lönsamheten upplevs bättre första kvartalet 2014 än tredje kvartalet ?ret innan. Däremot anser fler svenska lantbrukare att lönsamheten är d?lig än god, och det svenska lönsamhetsindexet landar trots sin positiva tendens p? negativa niv?er.
Den tilltagande optimismen bland europeiska lantbrukare kom ur en kritisk situation när ?terhämtning av produktpriser och gynnsam prisutveckling p? insatsvaror kunde skönjas. Däremot kvarst?r rädslan för att ?terhämtningen är bräcklig och tillfällig. Faktiska resultat av nyss gjorda undersökningar visar att lantbrukarnas framtidstro minskar igen. En avgörande faktor för lönsamheten framgent, utöver prisniv?er p? insatsvaror och produkter, är hur EU:s nya jordbrukspolitik implementeras i respektive land och hur det p?verkar lantbruksföretagen.
För mer information, kontakta:
Jimmy Larsson, Segmentschef Lantbruk, LRF Konsult, tel. 08-700 20 13
Per Skargren, Segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, tel 08-585 90613
Arbetsgruppen för lantbruksbarometern 2014 har best?tt av Jimmy Larsson, Helena Iacono och Carl Dyrendahl fr?n LRF Konsult samt Per Skargren och Stefan Johansson Swedbank och Sparbankerna.
Om studierna
Copa-Cogeca ? Lantbrukarnas och lantbrukskooperativens röst i Bryssel
EU:s lantbrukslönsamhetsindex ? v?ren 2014 (The multi-national farmers? confidence index) är ett gemensamt Europeiskt lönsamhetsindex över lantbrukarnas uppfattningar om den nuvarande och den förväntade ekonomiska situationen p? g?rden. Av EUs medlemsstater är det 9 länder som ställt samma fr?gor som i den svenska Lantbruksbarometern. Detta har gjorts januari och mars m?nad, Copa-Cogeca sammanställer informationen fr?n EU-länderna tv? g?nger per ?r. Rapporten har översatts av Carl Dyrendahl, LRF Konsult.
Lantbruksbarometern är en ?rlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Den har utkommit sedan 1987 och tv? av Lantbruksbarometerns fr?gor till lantbrukarna gällande syn p? lönsamheten ställs sedan 2012 även under hösten och presenteras i Lantbruksbarometern Hösten. Sifo intervjuar p? uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari m?nad 1000 lantbrukare och under oktober 300 lantbrukare.
V?r affärsidé är att aktivt hjälpa v?ra kunder att utveckla sina företag och förbättra sin ekonomi. Formuleringen kan verka självklar. Men för att v?r affärsidé ska kunna omsättas till en lönsam realitet för dig som företagare, krävs kunnande och erfarenheter. Vi kan och vi är erfarna!
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy

Tagi: #ISO   #Jon Gunilla Mattsson   #Jon Solheim   #SKF