Finans

“Ettersp?rsel” minsker i norske ?rsberetninger

16-07-2013 08:12 Semantix De administrerende direkt?rene i de st?rste selskapene p? Oslo-b?rsen brukte ord som ettersp?rsel, h?y og sv?rt i betydelig mindre omfang i ?rsberetningene for 2012, sammenlignet med ?ret f?r. Dette viser en oversikt over ord brukt av administrerende direkt?rer i ?rsberetningene for b?rsnoterte selskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge som spr?kselskapet Semantix har utarbeidet.

De administrerende direkt?rene i de st?rste selskapene p? Oslo-b?rsen brukte ord som ettersp?rsel, h?y og sv?rt i betydelig mindre omfang i ?rsberetningene for 2012, sammenlignet med ?ret f?r. Generelt er de norske administrerende direkt?rene mer forsiktige med ordvalget, sammenlignet med tidligere. Dette viser en oversikt over ord brukt av administrerende direkt?rer i ?rsberetningene for b?rsnoterte selskaper i Sverige, Danmark, Finland og Norge som spr?kselskapet Semantix har utarbeidet.
? Bruken av mange av ordene som knyttes til konjunkturen, har minsket p?fallende siden 2011. Men
selv om de norske administrerende direkt?rene har blitt mer forsiktige i ordvalget, er det fremdeles ulike varianter av ordet god som er det vanligste i tekstene, sier Anders Uddfors, konsernsjef hos Semantix.
I tillegg til ettersp?rsel, h?y og sv?rt minsker ogs? ord som tilvekst, sterk, vokse og tiltak. Dessuten st?r ordet minske for den st?rste ?kningen.
?rsberetningene i Norge, Sverige og Danmark viser et liknende m?nster. I samtlige land minsker
bruken av konjunkturrelaterte ord, sammenlignet med 2011. Fremdeles er det vanligste ordet i Sverige ?ke og i Danmark sterk. De st?rste forandringene st?r de finske ?rsberetningene for. Der har b?de ordet minske og ordet l?nnsomhet ?kt med flere hundre prosent. Det vanligste ordet i Finland er ?ke.
? Tilbakeholdenheten n?r det gjelder konjunkturtilknyttede ord, som er tydelig i Norge, Sverige og Danmark, kan speile en ?kt usikkerhet om hvor konjunkturen er p? vei, sier Anders Uddfors.

Slik ble oversikten utarbeidet
Semantix har samlet inn og regnet p? samtlige ord brukt av administrerende direkt?rer i ?rsberetningene for de st?rste b?rsnoterte selskapene for ?rene 2010?2012 i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Alle b?yningsformer av vanlige innholdsord som forekommer, er sl?tt sammen, og det er regnet ut hvor mange ganger hvert av de aktuelle ordene er brukt per ?rsberetning (ordsnitt). Innholdsord er ord med egen, tydelig betydning, til forskjell fra funksjonsord, som brukes til ? vise forholdet mellom innholdsord. Eksempler p? funksjonsord er at, og og p?.
I Danmark, Finland og Norge blir mange ?rsberetninger bare skrevet p? engelsk. Disse har blitt oversatt for ? kunne sammenligne dem med ?rsberetningene p? svensk, dansk, finsk og norsk. Antallet tilgjengelige ?rsberetninger varierer fra land til land og fra ?r til ?r og ligger mellom 15 stykker i Norge for 2012 og 28 stykker i Sverige for samtlige ?r.

A to już wiesz?  Prisen ?rets Salong til Drammen

Semantix er Nordens ledende spr?kbedrift med tjenester innenfor oversetting, skriving, spr?koppl?ring og tolking. Selskapet har et nettverk av 7 000 oversettere, tolker og spr?kkonsulenter og tilbyr spr?ktjenester p? alle spr?k. Semantix har seks kontorer i Sverige, to i Norge og fire i Finland. Semantix eies av private equity-selskapet Litorina.
Vedlagte filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy