SE

Ett säkert och snabbat sätt att avveckla ett aktiebolag

V?r snabbavveckling ?Slutstenen?
Den som planerar att sälja sitt bolag för att göra en snabbavveckling har flera viktiga saker att tänka p? innan man säljer bolaget för avveckling. Bolagets inventarier och lager ska säljas och alla skulder i bolaget ska betalas, och man ska ocks? hitta en lämplig köpare/avvecklare för sitt bolag.

Vi har sammanställt n?gra viktiga faktorer som vi tycker att är viktiga att säljare av bolaget bör tänka p? och värdera för att minimera riskerna för komplikationer i samband med själva snabbavvecklingen av bolaget.
Säljarens checklista
Vem köper bolaget? Köparen skall ha förm?ga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och s? vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?
Har köparen likviditet? I aktiebolagslagen (21 kap. 5§) finns ett uttryckligt förbud att använda det köpta bolagets medel för förvärv av bolaget. Detta är särskilt viktigt vid högre köpeskillingar.
Vem tar ansvar för att skalbolagsdeklaration görs? Om skalbolagsdeklarationen inte görs korrekt och vid rätt tid samt om begärd bankgaranti inte ställs riskerar säljaren att bli beskattad för vinsten som näringsverksamhet. Om säljaren är ett bolag kan hela ersättningen bli skattepliktig.
Skatteverket: om bolaget inte betalar sin skatt under avvecklingstiden kan Skatteverket kräva att säljaren betalar skatten.
Vem tar ansvar för att skatter betalas? Köparen skall ha förm?ga att ta ansvar för bolaget under hela avvecklingstiden och även därefter. Skatte- och bolagsdeklarationer skall lämnas, skatt betalas och s? vidare. Är köparen välkänd? Hur är köparens ekonomiska ställning?
Vilka garantier behöver säljaren utfärda?
Vad händer med pengar som inkommer till bolaget l?ngt senare?
De senaste ?ren har vi betalat tillbaka närmare 10 miljoner kronor till hundratals snabbavvecklingskunder som en tilläggsköpeskilling. Det gäller huvudsakligen medel som kommit tillbaka till dom avvecklade bolagen fr?n FORA och SPP. I de fallen betalar vi tillbaka den tidigare ägaren /ägarna av bolaget. I m?nga fall har den här tilläggsköpeskillingen utbetalats flera ?r efter det att vi har köpt bolaget för avveckling.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om ett säkert och snabbat sätt att avveckla aktiebolag? Kontakta i s? fall v?rt Falukontor och be om att f? tala med Niklas Nyg?rds (bilden ovan), telefon 023 ? 79 23 11

Alternativt per mail till oss via v?r hemsida: HÄR >>
eller fyll i v?r offertförfr?gan online: HÄR >>

Om Svenska Standardbolag AB
Svenska Standardbolag är marknadsledande inom bolagstjänster i Sverige sedan 1954 och har bist?tt svenskt näringsliv med bolagstjänster vid mer än 400 000 tillfällen. V?rt lagerbolag AB Grundstenen är v?r till antalet största tjänst. Mer än 130.000 har startat företag med ett AB Grundstenen.
Svenska Standardbolag är ocks? ledande inom omr?det avvecklingar av aktiebolag. Sedan 1992 har fler än 13 000 aktiebolag avvecklats genom den unika tjänsten för snabbavveckling, Slutstenen.
Utöver v?rt huvudkontor i Falun har vi även kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Magasinsgatan 7 B
Adress: Box 292, 791 27 Falun
Telefon: +46 (0)23 79 23 00
Fax: +46 (0)23 288 94
E-post: [email protected]
Hemsida: www.standardbolag.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Costa Blanca   #Daniel Nilsson   #Gran Canaria   #INE