Ersättningskollen utnämnd till bästa mikrosajt i Europa

Webbtjänsten ersättningskollen.se har f?tt pris som bästa mikrosajt i Europa. Ersättningskollen ger information om ersättning vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada p? ett användarvänligt och enkelt sätt. Den är framtagen av Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring.
Ersättningskollen.se korades den 19 september till vinnare i kategorin mikrosajter i Digital Communication Awards, en prisgala i Berlin för Europas bästa PR-insatser. Konkurrenter i kategorin var bland annat UNHCR och Twentieth Century Fox Film Corporation.
Juryn, som bestod av representanter fr?n akademi och näringsliv, gav följande motivering (översatt till svenska):
?Detta projekt samlade nationella försäkringsorganisationer som gemensamt tog fram Ersättningskollen, ett webbverktyg som ger en samlad bild av ditt försäkringsskydd om du skulle r?ka ut för en arbetsskada eller bli l?ngvarigt sjuk – och hur mycket du kan f? i ersättning. Omkring 1 000 besöker sajten varje dag – en stor framg?ng.?
Ersättningskollen är ett enkelt och unikt webbverktyg som ger en samlad bild över ditt försäkringsskydd om du skulle bli l?ngvarigt sjuk eller r?ka ut för en arbetsskada. Tjänsten är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Svensk Försäkring och AFA Försäkring och lanserades den 18 mars i ?r.
http://ersattningskollen.se/
http:// www.digital-awards.eu/winnerlist-2014
Presskontakt

Försäkringskassan: 010-116 98 88

Svensk Försäkring: 08-522 785 18
AFA Försäkring: 08?696 48 16

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

Related posts

Top