SE

Erik Olsson kommenterar bostadsmarknaden maj 2014

Vi vill inte dö
Farligt leva upp till kassalagen p? torg och marknader
Alltsedan förslaget om att även torg och marknadshandel ska omfattas av lagen om kassaregister har vi p?pekat de problem som detta för med sig. Framförallt har v?r kritik inriktats p? att det inte finns n?gon utprovad och godkänd utrustning för v?r verksamhet. Änd? drevs lagen igenom p? inr?dan av Skatteverk, Regering och Riksdag. I riksdagsdebatten betonades särskilt att det fanns lämpliga kassaregister att tillg? för 6 000 kronor. Detta har i efterhand visat sig grovt missledande. N?gra kassaregister för utomhusbruk existerar överhuvudtaget inte. Vilket innebär att vi i dag tvingas använda kassaregister byggda för användning inhomhus. Trots att inte sällan regn, snö, bl?st och damm tillhör ingredienserna i v?r arbetsmiljö utomhus. Beslutsfattarna har uppenbart inte först?tt de omständigheter vi verkar under.
Kravet p? oss att använda de kassaregister som finns p? marknaden g?r dessutom stick i stäv mot andra myndigheters krav p? elutrustning för utomhus användning. Elsäkerhetsverket kräver exempelvis strilsäker och tät elutrustning för utomhusbruk. De kassaregister lagen anser att vi ska använda kan bli livsfarliga under bar himmel. Som arbetsgivare kan vi heller inte tvinga v?ra anställda att använda denna utrustning. Det skulle i s? fall strida mot arbetsmiljölagen.
V?r bransch, där över 10 000 personer är verksamma, har tv? saker att välja p? ? att lägga ner verksamheten eller försöka förändra en orimlig lag.
Vi väljer det sistnämnda och kräver:
? att lagen omarbetas och anpassas till v?ra villkor.
? att fler berörda myndigheter, exempelvis Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket, f?r delta med synpunkter i den processen.
? att en generell dispens fr?n kraven i den nuvarande lagstiftningen ges torg- och marknadshandlare som bedriver sin verksamhet utomhus tills en ny lagstiftning är p? plats.

TOMER, Torg- och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksorganisation

Similar Posts