SE

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 september 14

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 16 augusti 14
P? Erik Olsson Fastighetsförmedling ser vi en stark men motsägelsefull bostadsmarknad. Ett l?gt utbud driver p? marknaden, samtidigt som hush?llens osäkerhet i samband med valet dämpar den. Bostadsmarknaden är fortfarande för stark för sitt eget bästa. Stigande bostadspriser leder till högre bostadsl?n som kan f? politikerna att fatta beslut som förändrar förutsättningarna p? bostadsmarknaden drastiskt. Förutsättningarna för höga bostadspriser är väldigt goda just nu samtidigt som den politiska risken är hög. Därför tror vi att bostadspriserna kan g? ner under den mandatperiod vi precis har inlett. Om valresultatet ger oss en svag minoritetsregering ökar oförutsägbarheten p? ett sätt som är negativt för bostadsmarknaden. Om det istället tvingar fram blocköverskridande beslut som gäller under l?ng tid är det positivt.
Riksbankens prognos om l?ga räntor under l?ng tid framöver kompenserar oron som m?nga hush?ll känner. En l?g ränta gör det lättare för hush?llen att klara av förslag som presenteras för att dämpa hush?llens bostadsl?n nu när valet är avklarat. Eftersom ett bostadsköp är en väldigt stor och l?ngsiktig affär m?ste det kunna baseras p? förutsättningar som gäller under l?ng tid. S? länge man inte vet vilka förslag som genomförs oroar sig även de som inte kommer att drabbas eftersom förslagen sl?r olika för olika typer av hush?ll.
Trenden med ett l?gt utbud tenderar att bli en självuppfyllande profetia, som dessutom förstärker sig själv. Under det senaste ?ret har det blivit vanligare att potentiella köpare vill se bostaden innan publik visning. Det ökar risken att bostaden man vill ha redan är s?ld om man väntar till den publika visningen. D? vill änd? fler g? p? visning och f? möjlighet att köpa i förhand. Det gör det publika utbudet änd? lägre, varp? företeelsen med snabba försäljningar där m?nga bostäder säljs redan innan de n?r den publika marknaden ökar. Fenomenet minskar utbudet p? tv? sätt. M?nga bostäder säljs utan att ha ing?tt i det publika utbudet samtidigt som snabbare försäljningsprocesser rent matematiskt gör att det blir färre bostäder som är till salu vid ett givet ögonblick man mäter.
V?rt förslag om hur man minskar bostadsbristen är fortfarande unikt d? det inte fokuserar p? att bygga nya bostäder. Vi vill öka rörligheten p? bostadsmarknaden med reformerad reavinstskatt p? ett sätt som är kostnadsneutralt för staten. Även den som har fokus p? att bygga fler nya bostäder borde tänka p? att en ökad rörlighet inte bara gör att befintliga bostäder används effektivare, utan även ökar nyttan av nyproducerade bostäder. En nybyggd bostad p? en bostadsmarknad utan rörlighet blir faktiskt en eng?ngsbostad. En ökad rörlighet krävs därför oavsett vilka andra lösningar man kompletterar med. Förslaget beskrivs p?: http://erikolsson.se/min-position/slopat-reavinsttak/
I Stockholm ökade inte utbudet lika kraftigt som vanligt efter sommaren. Istället för den sedvanliga perioden av ?köparens marknad? där spekulanterna sprids mellan m?nga bostäder som är till salu, är v?ra visningar fortfarande välbesökta med efterföljande budgivningar. Den senaste tiden har ca 35% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Stockholm s?lts redan innan den fyra timmar l?nga publika huvudvisningen.
I Göteborg är marknaden för mindre lägenheter extra het. Det l?ga utbudet och Erik Olssons stora spekulantregister, som gör att mäklarna kan matcha en bostad med rätt spekulanter, leder ofta till höga priser och snabba försäljningar. Hela 55% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Göteborg säljs redan innan den annonserade huvudvisningen.
I Malmöomr?det är köparna lite avvaktande trots att utbudet fortfarande är lägre än förra ?ret. Samtidigt har säljarnas prisförväntningar ökat som ett resultat av att bostadspriserna i regionen har stabiliserats. Det gör att utg?ngspriserna ofta sätts lite högre, vilket kan minska antalet personer som intresserar sig för bostaden. I Lund har m?nga av v?ra ettor s?lts till höga priser nu när extra m?nga studenter letat bostad. Effekten av terminsstart blir mindre i Malmö där andelen studenter inte är lika stor. Vi räknar med en ökad efterfr?gan om utbudet fortsätter att vara l?gt. I Sk?ne säljs 30% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar redan innan den l?nga publika visningen.
Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt p?: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd p? Erik Olsson Fastighetsförmedling, n?s p?: 070-760 66 00.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Clas Ohlsons   #Club Clas   #Finland   #SEQR