SE

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 augusti 2014

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden 15 juli 14
P? Erik Olsson Fastighetsförmedling mötte vi en liten men stark bostadsmarknad under sommaren. R?det ?Gör som alla andra, fast tvärt om?, var lönsamt för dem som s?lde och drog nytta av att utbudet minskar mer än efterfr?gan under högsommaren. Särskilt Stockholm och Göteborg, där bostadsmarknaden är starkare än i Malmöomr?det, har präglats av en het sommar även vad gäller bostadsmarknaden med höga avslutspriser som följd. Det ?terst?r att se hur hush?llen p?verkas nu när valdebatten intensifieras. Det finns risk att bostadsmarknaden är för stark för sitt eget bästa. Stigande bostadspriser leder med automatik till högre bostadsl?n. Det kan f? politikerna att fatta beslut som skapar väl drastiska förändringar av förutsättningarna p? bostadsmarknaden.
Den stora andelen bostadsl?n med rörlig ränta gör dessutom att effekterna av amorteringskrav, minskad avdragsrätt för l?neräntor och annat som handlar om bostadsl?nen gör hush?llen och bostadsmarknaden känsligare för ränteökningar. Effekterna av framtida ränteökningar blir mycket starkare och sker snabbare när m?nga hush?ll har rörlig ränta. Effekterna förstärks dessutom om de samverkar med annat som ökar bostadsutgifterna. Det är först när ränteniv?n normaliseras som vi ser vad redan beslutade regelförändringar f?r för l?ngsiktiga effekter p? bostadsmarknaden och resten av den svenska ekonomin. D? är det klokt av Finansinspektionen att vilja vänta och se vad redan beslutade ?tgärder f?r för effekt innan det införs nya. En liknande vilja att motverka allt för dramatiska effekter av framtida ränteökningar kan vara en förklaring till Anders Borgs tankar om att tvinga hush?llen att ha en större andel bostadsl?n med bunden ränta. D? blir de mindre räntekänsliga och f?r dessutom mer tid p? sig att anpassa sig. V?rt förslag om att minska bostadsbristen genom att reformera uppskovsreglerna s? att befintliga bostäder utnyttjas bättre minskar även hush?llens bostadsl?n hos bankerna. När l?n ersätts med skatteuppskov skapas en stabilare bostadsmarknad där hush?llen blir mindre känsliga för ränteuppg?ngar och prisnedg?ngar p? bostäder. Förslaget beskrivs p?: http://erikolsson.se/min-position/slopat-reavinsttak/
I Stockholm har sommarens bostadsmarknad präglats av det l?ga utbudet med välbesökta visningar trots fint väder. De flesta visningsbesökarna var dessutom seriösa och m?lmedvetna i jakten p? ny bostad. Det ledde till att försäljningstiderna var kortare än vanligt med rekordpriser som resultat. Det gäller i synnerhet mindre bostäder som är lämpliga för studenter. Efterfr?gan p? sm? lägenheter ökar i takt med att fler och fler studenter f?r sina antagningsbesked. En annan iakttagelse under sommaren var att minde attraktiva bostäder s?ldes lättare än tidigare tack vare det l?ga utbudet. Den senaste tiden har ca 40% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Stockholm s?lts redan innan den fyra timmar l?nga publika huvudvisningen.
I Göteborg präglades sommarens bostadsmarknad av l?ga bol?neräntor samtidigt som efterfr?gan var mycket större än utbudet. Försäljningspriserna var höga över lag, och utgjorde ofta nya prisrekord i de aktuella bostadsrättsföreningarna. Köplusten som visningsbesökare och personer i v?rt spekulantregister visar gör att vi räknar med att bostadsmarknaden i Göteborg fortsäter att vara stark i augusti. Nästan 50% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar i Göteborg säljs redan innan den annonserade huvudvisningen.
I Malmöomr?det ökar utbudet nu. Kurvorna följer föreg?ende ?rs rörelser, men med den viktiga skillnaden att utbudet ä r cirka 10-15 % lägre än samma period 2013. Fina bostäder och s?dana med stort renoveringsbehov är fortfarande hetast och säljs snabbare än tidigare. Den varma sommaren minskade antalet visningsbesökare. Nu räknar vi med fler visningsbesökare och att utbudet fortsätter att vara lägre än tidigare ?r, även om det naturligtvis ökar jämfört med i somras. Bostadsmarknaden i Lund är inte riktigt lika het som den brukar vara s? här ?rs när m?nga studenter letar bostad. Förmodligen beror det p? att bostadspriserna ökat mer än hyrorna s? att m?nga väljer att hyra i stället för att köpa sin studentbostad. I Sk?ne säljs 25 – 30% av bostäderna Erik Olsson Fastighetsförmedling förmedlar redan innan den l?nga publika visningen.

Kontakta gärna informationschef Johan Nordenfelt p?: 0733-77 84 40 för ytterligare material.
Erik Olsson, vd p? Erik Olsson Fastighetsförmedling, n?s p?: 070-760 66 00.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #EU   #Finn Lauritzen   #Region Hovedstaden   #Region Sk