Finans

Er bilen glemt i Nasjonal Transportplan?

17-06-2013 15:01 Kongelig Norsk Automobilklub Bilen er det desidert viktigste transportmiddelet i Norge, men i Nasjonal Transportplan som skal behandles i Stortinget den 18. juni nevnes sykkel og tog dobbelt s? mange ganger som bilen. ? Her har man sovet i timen, sier administrerende direkt?r i KNA, Jan Johansen.

Bilen er det desidert viktigste transportmiddelet i Norge, men i Nasjonal Transportplan som skal behandles i Stortinget den 18. juni nevnes sykkel og tog dobbelt s? mange ganger som bilen. ? Her har man sovet i timen, sier administrerende direkt?r i KNA, Jan Johansen.

Kongelig Norsk Automobiklub (KNA) har unders?kt hvor mange ganger bilen omtales i Nasjonal Transportplan, i forhold til andre transportmidler, og resultatet er nedsl?ende.
Mens tog, gange og sykkel er nevnt henholdsvis 119, 70 og 69 ganger, er bil kun nevnt 34 ganger i Nasjonal Transportplan. Ordet kollektivtransport er nevnt 143 ganger, syklister 49 og bompenger 129 ganger. Mens bilist bare er nevnt 6 ganger.
– V?rt desidert viktigste transportmiddel er i relativt liten grad omtalt i Nasjonal Transportplan. Og hva verre er ? n?r bilen f?rst er nevnt er det som oftest i sammenheng med en ?nsket overgang fra bil til kollektivtransport. N?r bilpolitikken (0 treff) ikke er en del av Nasjonal Transportplan gir man fra seg et viktig verkt?y i transportpolitikken, sier administrerende direkt?r i KNA Jan Johansen.
Kongelig Norsk Automobilklub er bilistenes organisasjon, og mener det er p? h?y tid at ogs? offentlige etater tar innover seg at bilen er v?rt viktigste transportmiddel, og at samfunnet ikke ville klart seg uten bilen.
– N?r kollektivtransport og syklister f?r mer oppmerksomhet i Nasjonal Transportplan enn bilister har man sovet i timen. Bilpolitikk er viktig for ? n? m?lene om lavere utslipp og ikke minst visjonen om null hardt skadde og drepte i trafikken. Vi er enige i at bilen skaper problemer som m? l?ses, men man l?ser ikke disse ved at bilen forsvinner. Bilen har kommet for ? bli, og den teknologiske utviklingen i forhold til b?de milj? og sikkerhet er enorm.
Selv om biltrafikken har ?kt jevnt og trutt de siste ?rene, har antall drepte og hardt skadde blitt redusert i samme periode. Fornyelse av bilparken har bidratt ? og vil fortsette ? bidra ? kraftig til reduksjonen av antall hardt skadde og drepte, men i Nasjonal Transportplan er dette underkommunisert ved at fokuset er veiutbedring, reguleringer og holdningskampanjer n?r man forklarer reduksjonen i antall ulykker.
Bilen l?ser det meste av v?re transportbehov
– Bilen l?ser det meste av v?rt transportbehov (se vedlagte illustrasjon), og vil fortsette ? gj?re det i overskuelig fremtid, selv med en kraftig vekst i kollektivtransporten. Vi m? derfor bort fra tiln?rmingen der bilen kun er et problem, og heller se p? hvordan ny teknologi kan gi oss renere og tryggere transport, sier Johansen.
KNA mener riktignok at regjeringen skal ha skryt for omlegging til mer milj?vennlige bilavgifter de siste ?rene. Omleggingen har f?rt til en vesentlig reduksjon i CO2-utslippene fra nye biler. KNA er i hovedsak positive til at man premierer mer milj?vennlige biler med lavere avgifter, men vi skulle ?nske at man ogs? brukte bilavgiftene til ? f? en tryggere bilpark.
– Vi i KNA anbefaler derfor regjeringen ? gj?re to grep; for det f?rste m? vi innse at sikker bil ikke er luksus, og kj?psavgiften b?r derfor endres for ? premiere kj?p av trafikksikker bil. P? den m?ten vil vi raskere f? sikrere biler. I tilegg har generelt h?ye kj?psavgifter gitt Norge en gammel, forurensende og lite trafikksikker bilpark. KNA vil derfor ha lavere kj?psavgifter og en nyere bilpark, avslutter Jan Johansen.
KNA sendte nylig over dokumentet ?14 grep for en bedre bilhverdag? til politikere p? stortinget med noen enkle grep for hvordan man i Norge kan f? sikrere og mer milj?vennlige biler, bedre veier og bedre trafikkoppl?ring. Dokumentet kan lastes ned p? kna.no

A to już wiesz?  Pass opp for trafikkfarene i Thailand

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) er klubben for deg som ?nsker et mer aktivt, morsommere og tryggere forhold til bilen! KNA ble stiftet i 1907 og er landets eldste bilorganiasjon. I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilk?r for bilistene – og ekte bilglede er KNA fremste form?l. KNA tilbyr attraktive medlemsfordeler, organiserer bilsport, snakker bilistenes sak og bygger attraktivt klubbliv der det er godt ? v?re.KNA representerer den internasjonale bilorganisasjonen FIA (Féderation International de l´Automobile) som i likhet med KNA arbeider for ? ?ke interessen for og bedre rammebetingelsene for bilister globalt og som samtidig organiserer internasjonal motorsport.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy