EPISURF MEDICALS ORDFÖRANDE OCH VD RINGDE IN BOLAGETS INTRODUKTION P? HUVUDLISTAN

Episurf Medicals aktier av serie B har idag börjat handlas p? Nasdaq OMX Stockholm, huvudlistan. Första avslutet gjordes klockan 9.09 till kursen 65,00 SEK. Introduktionen firades genom att bolagets styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh och vd Nina Bake traditionsenligt ringde in handeln vid en ceremoni hos Nasdaq OMX.
Episurf Medical är ett medicintekniskt bolag som är först i världen med att erbjuda skräddarsydda patientunika implantat samt kirurgiska instrument för behandling av smärtsamma ledskador. Med patenterad teknologi för individanpassad design och produktion kan Episurf Medical tillverka perfekt anpassade implantat utifr?n varje enskild patients unika anatomi och skada.
?Vi har i dag en världsunik teknikplattform för att kunna hjälpa människor som lider av ledskador, och siktar p? att komplettera v?r produktportfölj med ytterligare tv? produkter under ?ret. Vi ser ett allt växande behov av individanpassade behandlingsalternativ världen över och f?r tack vare noteringen p? huvudlistan en stabil grund för v?rt fortsatta arbete med att etablera bolaget i Europa och globalt?, säger Nina Bake, som har varit bolagets vd sedan start.
?Episurf Medical har gjort en fantastisk resa under de senaste ?ren och har som första medicintekniska bolag i världen visat att det är möjligt att erbjuda människor individanpassad ortopedisk behandling med hög precision som är kostnadseffektivt. Genom noteringen tillgängliggör vi bolagets aktie för privata- s?väl institutionella samt internationella investerare. Vi har en välfylld kassa och en tydlig plan för bolagets fortsatta utvecklings- och expansionsarbete?, säger Saeid Esmaeilzadeh, styrelseordförande för Episurf Medical.
Episurf Medicals produktportfölj best?r initialt av det individanpassade implantatet Episealer? och de kirurgiska borrmallarna Epiguide?. Med hjälp av Episurf Medicals ?iFidelity?-system kan implantaten kostnadseffektivt individanpassas för optimal passform och mini-invasivt ingrepp. Tekniken kan enkelt appliceras p? människans samtliga leder. I ett första steg är bolagets huvudfokus p? broskskador i knäleden.
Episurf Medicals aktier av serie B har sedan 2011 handlats p? First North. De handlas nu p? huvudlistan under samma kortnamn som tidigare, dvs. ?EPIS B?. Aktien beh?ller även samma ISIN som tidigare, dvs. SE0003491562. För ytterligare information hänvisas till det prospekt som finns tillgängligt p? Episurf Medicals hemsida, www.episurf.com.
Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer? och kirurgiska borrmallar Epiguide? utvecklas för behandling av lokala broskskador i leder. Med hjälp av Episurf Medicals ?iFidelity? system ska implantaten kostnadseffektivt kunna anpassas till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp.
För mer information vänligen kontakta;
Nina Bake, vd Episurf Medical
Tel: +46 (0) 736-125 563

Serendipity Innovations is an investment management and technology service firm with specialist competence in innovation processes and niche technical services. Since its inception in 2004, Serendipity has founded and managed more than 15 technology companies within clean tech, life sciences, materials engineering, IT and medical technology. The goal is to strengthen the position as a leading generator of innovations and to continue to be a model organization for the conversion of technical knowledge into marketable solutions for industry leaders.

Related posts

Top