Enzymaticas veterinärprodukter lanseras p? mässan AVMA Annual Convention i Denver, USA

Enzymatica, som utvecklar och säljer produkter baserade p? enzym fr?n djuphavstorsk, meddelar idag att bolagets nya veterinärprodukter presenteras p? branschmässan AVMA Annual Convention i Denver, USA den 25-29 juli 2014. Lanseringen sker genom Enzymaticas amerikanska distributör Adartis Animal Health.
Produkterna, Kalvatin? Dermal och Kalvatin? Dental, är enzymbaserade produkter mot hud- respektive tandköttsinfektioner. Produkternas m?lgrupp är veterinärkliniker med inriktning mot framför allt hund, katt och häst.
– Kalvatin-produkterna är ett innovativt tillskott i v?rt produkterbjudande och en del av v?r satsning p? internationella marknader. Vi ser fram emot att följa v?r distributörs aktiviteter p? marknaden under kommande höst och vinter. Marknadsarbetet har just inletts och är än s? länge under uppbyggnadsfas, säger Michael Edelborg Christensen, VD för Enzymatica.
Utvecklingen av veterinärprodukterna har skett p? samma teknologiplattform som används i Enzymaticas förkylningsprodukt ColdZyme?. D? djurpatogener och humana patogener är snarlika kan motsvarande barriärskapande system som utvecklats för humana indikationer även användas för behandling av djur.
Försäljningen till veterinärkliniker i Nordamerika kommer att ske via den amerikanska distributören Adartis Animal Health, som även ansvarar för marknadsföringen av produkterna. För att framöver kunna supportera distributören har Enzymatica etablerat ett dotterbolag, Enzymatica North America Inc.
USA bedöms vara världens största marknad för veterinärprodukter. I USA har cirka tv? tredjedelar av hush?llen husdjur, varav hund och katt är de vanligaste djuren. Antalet veterinärkliniker uppg?r till cirka 44 000.*
Organisationen bakom mässan är American Veterinary Medical Association (AVMA) med cirka 85 000 veterinärer och veterinärstudenter som medlemmar.
För mer information, vänligen kontakta
Michael Edelborg Christensen, VD Enzymatica AB (publ)
Telefon: 0768-14 41 66. E-post: [email protected]
För mer information om Adartis Animal Health och Kalvatin?-produkterna
www.adartisanimalhealth.com
www.kalvatin.com
* American Pet Products Associations webbsida 2014.

Om Enzymatica AB (publ)

Enzymatica AB är ett bioteknikbolag med fokus p? utveckling och försäljning av produkter baserade p? en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av ett köldanpassat enzym fr?n djuphavstorsk. Enzymatica har flera projekt i pipeline mot sjukdomar inom omr?dena övre luftvägsinfektioner, oral hälsa och dermatologi. Den lanserade medicintekniska portföljen omfattar ColdZyme? Munspray CE mot förkylning. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat p? Aktietorget. För mer information, besök www.enzymatica.se.

Related posts

Top