Envac lanserar tv? nya koncept p? Elmia-mässan

Nu lanserar Envac tv? nya innovationer; den första som vi kallar WasteSMART och som ytterligare effektiviserar och förbilligar sopsugsystemet genom att upp till ?tta avfallsfraktioner kan kastas i ett och samma inkast. Samtidigt blir det möjligt, om s? önskas att kvantifiera de olika avfallsfraktionerna p? individniv?.
Den andra innovationen som Envac lanserar kallar vi Re3 – det st?r för ökad reuse, repair och recycling och innebär att vi utnyttjar sopsugsterminalen för att stimulera ökad ?teranvändning och
?tervinning i omr?det. Envac föresl?r att sopsugsterminalen skall användas för fler
syften än att bara mellanlagra avfall s?som exempelvis:
Avställningsytor/bytesplats för möbler, inredningsdetaljer, böcker, textilier, elektronik etc.
Utbildning, r?dgivning och information om avfallsminimering, reparation och ?tervinning
Avlämning av farligt avfall, läkemedelsrester, batterier, kartonger och skrymmande avfall
Utmaningen för Envac har varit att möjliggöra lösningar där avfallsinsamlingen i boendemiljöer blir b?de bekväm, rationell och närmiljövänlig, men samtidigt stimulera till en ökad ?teranvändning och ett bättre boende.
I samband med Elmia Avfall och ?tervinning har vi tagit fram tv? white papers som
beskriver WasteSMART och Re3 närmare. Beställ dem här.
För att f? höra mer om v?ra spännande nyheter besök v?r monter A02:57 p? Elmias Avfall & ?tervinningsmässa 30/9-2/10. Parallellt g?r VA- och Fjärrvärmemässan.
För registrering klicka här

Envac uppfann sopsugstekniken i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen ? i bostadsomr?den, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser.
Envacs sopsugslösningar innebär en h?llbar, miljöriktig hantering av avfall. Systemet införlivas med övrig infrastruktur – elektricitet, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten – och p? s? vis elimineras all öppen, manuell hantering.
De miljö- och effektivitetsmässiga vinsterna med tekniken är avsevärda i synnerhet för omr?den med stora avfallsmängder och höga hygienkrav.
Systemet är nu allmänt betraktat som framtidens avfallshantering.
Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige, med 38 kontor i 21 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika och Australien.
VD för Envac AB är Christer Öjdemark. Envac AB är helägt av Stena Adactum AB och ing?r i Stena-sfären.
N?gra flaggskeppsinstallationer är Floridas Disneyland, Barcelonas Olympiska by, Londons Wembley City och Mellanösterns Jumeirah Beach.
Läs mer om Envac p? www.envacgroup.com eller www.envac.se

Related posts

Top