SE

Envac deltar p? Miljöpartiets kongress 30/5-1/6 p? Svenska Mässan i Göteborg

P? partikongressen kommer Envac att visa upp och informera om:
Optibag systemet – optisk sortering av hush?llsavfallet i olikfärgade p?sar
sopsugsystem
självtömmande papperskorgar
Miljöteknik i allra högsta grad!
Väl mött i monter H02:02!

Envac uppfann sopsugstekniken i början av 60-talet. Idag finns systemet installerat över hela världen ? i bostadsomr?den, affärscentra, stadskärnor, industrikök, sjukhus och flygplatser.
Envacs sopsugslösningar innebär en h?llbar, miljöriktig hantering av avfall. Systemet införlivas med övrig infrastruktur – elektricitet, avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och vatten – och p? s? vis elimineras all öppen, manuell hantering.
De miljö- och effektivitestmässiga vinsterna med tekniken är avsevärda i synnerhet för omr?den med stora avfallsmängder och höga hygienkrav.
Systemet är nu allmänt betraktat som framtidens avfallshantering.
Envac är ett av de ledande miljöteknikföretagen i Sverige, med 38 kontor i 21 länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Nord- och Sydamerika och Australien.
2012 omsatte Envac 1 100 miljoner kronor. Antal anställda är drygt 600 personer. VD för Envac AB är Christer Öjdemark. Envac AB är helägt av Stena Adactum AB och ing?r i Stena-sfären.
N?gra flaggskeppsinstallationer är Floridas Disneyland, Barcelonas Olympiska by, Londons Wembley City och Mellanösterns Jumeirah Beach.
Läs mer om Envac p? www.envacgroup.com eller www.envac.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bildtext Helena Wiberg   #LO   #Sofia Gerstenfeld   #Visma Med Vismas