Entreprenörsdrivna apotek inom Apoteksgruppen allt lönsammare!

Del?rsrapporten för Apoteksgruppen, som godkändes av styrelsen idag, visar en ökning av rörelseresultat med 7,9 % och ökad omsättning med 1,3 % för apoteken i kedjan jämfört med samma period 2013.
Trenyöppningar av apotek har skett i Göteborg, Väster?s samt Söderköping. Via en ny hemsida kommer Apoteksgruppen att kunna erbjuda sina kunder e-handel för receptbelagda läkemedel.
– Vi arbetar p? olika sätt med att förbättra och bredda v?ra kunderbjudanden och ser e-handelslösningen som ett viktigt komplement till besöken p? v?ra apotek. Att kunden i högre utsträckning f?r välja hur och var man f?r sina läkemedel levererade tror vi blir en framg?ngsfaktor framöver, säger Eva-Britt Gustafsson, VD för Apoteksgruppen.
? Det är glädjande att entreprenörernas och medarbetarnas insatser ger resultat och
att v?r verksamhet har en fortsatt positiv utveckling kommenterar Eva-Britt Gustafsson del?rsresultatet.
Bokslutskommunikén för Apoteksgruppen i Sverige Holding AB finns i sin helhet som att läsa och ladda ner här
För mer information om Apoteksgruppen kontakta:
Tommy Wahlberg, Ekonomichef, 072-228 80 43
Eva-Britt Gustafsson, VD, 070-548 29 44
Apoteksgruppen best?r av 164 apotek fr?n Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.
www.apoteksgruppen.se
Bifogade filer

Related posts

Top