SE

Entreprenöriell och attraktiv: Staden i nytt ljus

a8

Politiker jobbar alltmer som entreprenörer. De marknadsför sina städer för att sticka ut i den globala konkurrensen. Ofta genom att satsa p? storslagna utvecklingsprojekt i samarbete med näringslivet. Temaartikeln i nya numret av Entré handlar om Den entreprenöriella staden.
Lundaforskarna Ana Mafalda Madureira och Alexander Paulsson har nyligen presenterat var sin avhandling om ?den entreprenöriella staden?. De pekar b?da p? att entreprenöriella politiker är en trend p? upp?tg?ende.
– Att städer och kommuner jobbar p? det här sättet har blivit en stark norm, det ses inte som n?got konstigt alls. Vi ser det inte bara i stora städer, utan även i sm?kommuner och över hela landet. Det är ett sätt att g? ifr?n den tr?kiga byr?kratin. Det blir lockande i sig för m?nga politiker att jobba mer som näringslivet, säger Alexander Paulsson.
Men de är ocks? överens om att de här nya arbetssättet ställer krav p? demokratin.
– Privata aktörer vill se snabba resultat, de är inte lika intresserade av projekt med l?ng tidshorisont. Det innebär att komplexa problem hamnar i skymundan i den entreprenöriella staden. Som till exempel fr?gor kring arbetslöshet, bostadslöshet och drogberoende. Därför m?ste de ?gamla? sätten att göra saker finnas kvar. Alla problem och utmaningar som en stad möter kan inte lösas med entreprenöriella tillvägag?ngssätt, säger Ana Mafalda Madureira.
I Entré nr 2-2014 skriver vi ocks? om att svenska forskare gärna ägnar sig ?t nyttiggörande, om att miljöteknikföretagen borde kunna tjäna mer pengar, om entreprenörskap ur ett genusperspektiv, om företagare p? danska landsbygden och om hur man kan öka sin innovationskraft med hjälp av modern dans.
Porträttartikeln handlar om Shaker Zahra som växte upp i ett av Kairos fattigaste omr?den. Nu är han professor i entreprenörskap i USA, och belönas i ?r med Global Award for Entrepreneurship Research. Han berättar bland annat om hur uppväxten har präglat hans forskning. ?Entreprenörskap är en social fr?ga för mig?, säger han.
Kontakta Jonas Gustafsson för mer information: [email protected] eller 0708-99 55 60
ESBRI ? Institutet för entreprenörskaps- och sm?företagsforskning ? grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande m?lsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är frist?ende fr?n politiska intressen. För mer information: www.esbri.se
Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy