Finans

Enklere ? spare i barnas navn

1. juli dobles grensen for n?r overformynderiet skal bestemme over barns penger. Ny grense blir cirka 170.000 kroner. ? Endringen gj?r det lettere for foreldre ? spare i barnas navn, mener forbruker?konomen i Storebrand.
? Foreldre som har mulighet til det, gj?r smart i ? spare til barna. Vil du gi barna ?konomisk sikkerhet og ?kt handlefrihet n?r de skal etablere seg, er det lurt ? starte sparingen s? tidlig som mulig. En god startkapital kan komme godt med n?r de unge skal finansiere studier eller flytte for seg selv. Tenk: 500 kroner i m?nedlig sparing i 18 ?r vil vokse til over 200.000 kroner ved 7 prosent ?rlig avkastning!
Oppfordringen kommer fra Kristina Picard, forbruker?konom i Storebrand.
Grensen dobles
De gamle reglene sier at overformynderiet i kommunene skal v?re med p? ? bestemme over pengene n?r barna har over 75.000 kroner i formue. Bestemmelsen er laget for ? unng? at foreldrene bruker opp penger som er gitt til barna. Fra 1. juli ?kes denne grensen til mer enn det dobbelte, til to ganger Folketrygdens grunnbel?p, ?G?, som er cirka 170.000 kroner.
? Det inneb?rer at foreldre f?r mer r?derett over barnas penger, noe som for de fleste familier vil v?re positivt, sier Picard.
Opprett en spareavtale
Tidligere unders?kelser fra Storebrand har vist at rundt hver tredje familie sparer hele eller deler av barnetrygden.
? For mange foreldre er barnetrygden et kj?rkomment bidrag i hverdagen. Men har familien god ?konomi, er det smart ? spare hele eller deler av barnetrygden, sier forbruker?konomen. Hun anbefaler ? opprette en m?nedlig spareavtale i fond eller bank. N?r pengene trekkes automatisk fra kontoen, merker man nesten ikke at man sparer.
? Om man skal velge bank eller aksje- eller kombinasjonsfond, avhenger av tidshorisont og holdning til risiko, sier Picard, og legger til: ? Aksje- eller kombinasjonsfond har h?yere forventet avkastning enn banksparing, men dere m? t?le at verdiene svinger litt underveis.
Spare i barnets eller foreldrenes navn?
? Det viktigste er at man sparer til barna, ikke hvem sitt navn man sparer i. Tror dere at dere etter hvert vil overstige formuesgrensene til overformynderiet og L?nekassen, er det smart ? registrere sparingen p? b?de barnets og foreldrenes navn, anbefaler forbruker?konomen.
Hvis noen av pengene st?r i foreldrenes navn, kan barna unng? kutt i fremtidig studiest?tte, og familien slipper ? forholde seg til overformynderiet.

Spare i foreldrenes eller barnas navn?
Sparing i foreldres navn – fordeler:
L?nekassen: Man risikerer ikke kutt i studiest?tten, siden pengene st?r i foreldrenes navn.

Overformynderiet: Ingen innblanding, siden pengene st?r i foreldrenes navn.

Disposisjonsrett: Foreldre har disposisjonsrett til de ?nsker ? gi barna ansvar for sparepengene.

Skatt: Vanlig rente/gevinstskatt og eventuelt formuesskatt. N?r fond overf?res til voksne barn, overtar barna skatteforpliktelsen.

Sparing i foreldres navn – ulemper:
Arveavgift: Risikerer arveavgift av b?de innskudd og avkastning n?r pengene overf?res, men fribel?pene er store (470.000 kroner). Hver forelder kan dessuten gi ca. 42.000 kr ?rlig (1/2G) til barnet avgiftsfritt uten at det spiser av fribel?pet.

Sparing i barnets navn – fordeler:
Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved for eksempel en skilsmisse er det vanskeligere for den ene forelderen ? ta pengene som er oppspart til barna dersom de st?r i barnets navn.

Sparing i barnets navn – ulemper:
L?nekassen: Kutt i studiest?tten hvis totalformuen er over 344.000 kroner.
Overformynderiet: Skal etter loven forvalte pengene hvis totalsummen overstiger ca 170.000 kr, men overformynderiet kan settes til side av giver.
Disposisjonsrett: N?r barnet blir 18 ?r, kan hun/han selv bestemme over pengene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
(Kilde: Storebrand)

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bildetekst Dette   #Om Storebrand Storebrand-konsernet   #Siv Jensen   #Storebrand Finansdepartementet