SE

Energimyndigheten mäter sol- och fastighetsel med eze System

Energimyndigheten har sedan n?gra ?r tillbaks solpaneler p? taket till huvudkontoret i Eskilstuna. Energin används b?de för att driva Energimyndighetens datacenter och för nyinstallerad LED-belysning i kontoret.
– Uppdraget fr?n Energimyndigheten var att mäta b?de producerad solel, datacentrets energianvändning men även fastighetselen och energianvändningen p? skrivare och kopiatorer säger Niklas Zandelin, VD för eze System Europe. Arbetet p?börjades redan 2012 och nu är hela anläggningen uppkopplad.
För mätning av fastighetselen har befintliga energimätare kopplats upp med ezeio. För solpaneler och datacenter har det installerats nya mätare, b?de för växel- och likstöm. All mätning sker momentant och data loggas och är ?tkomlig via eze System webbgränssnitt ezecontrol. Kontinuerliga rapporter fr?n energianvändning av utrustning, fastighet och producerad solel skickas automatiskt till flera användare. Producerad och använd solel kommer visualiseras p? s?väl skärmar som i mobiltelefonen.
– En spännande utmaning med uppdraget har varit den stora spännvidden p? olika mätartyper säger Niklas Zandelin. Allt fr?n äldre befintliga mätare till nya mätare för likström och även mätning ner p? enskild utrustning i datacentret.
Med ezeio blir data fr?n elmätaren tillgänglig i realtid i vilken webbläsare som helst. Effekt och energi kan loggas var 10e sekund och all data sparas i upp till tre ?r. Sparad information och data kan sedan hämtas och laddas ner i öppna filformat eller skickas i förkonfigurerade rapporter, dagligen, varje vecka eller m?nad, tillvalda mottagare via mail. All kommunikation är krypterad och kommunikationen säker.

eze är en komplett, enkel och säker Internetbaserad lösning för att samla in, analysera och visualisera mätdata – fr?n vilken typ av givare som helst.
eze omfattar en smart insamlings- och kommunikationsenhet (ezeio) samt den Internetbaserade tjänsten (ezecontrol).
Genom att skapa tillg?ng till information om, och möjligheten att styra och minska, tex energianvändning kan användaren snabbt sänka sina kostnader.
eze är den mest kostnadseffektiva lösningen som finns p? marknaden idag.
www.ezesys.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Euronext Vigeo Index   #ISK   #ITPK   #SPP