Finans

Endringene i ferieloven trer i kraft i dag: HER ER DET DU B?R KJENNE TIL

01-07-2014 08:00 Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange Oslo, 1. juli 2014: N?r vi n? g?r inn i feriem?neden juli, trer endringene i ferieloven i kraft. ? Spesielt b?r folk merke seg at det er endringer hvis du blir syk i ferien. I slike tilfeller kan du n? allerede fra f?rste sykedag i ferien, kreve feriedagen(e) utsatt til senere i kalender?ret, sier arbeidsrettsadvokat Gunn Kristin Qvarsten Olimstad i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Oslo, 1. juli 2014: N?r vi n? g?r inn i feriem?neden juli, trer endringene i ferieloven i kraft. ? Spesielt b?r folk merke seg at det er endringer hvis du blir syk i ferien. I slike tilfeller kan du n? allerede fra f?rste sykedag i ferien, kreve feriedagen(e) utsatt til senere i kalender?ret, sier arbeidsrettsadvokat Gunn Kristin Qvarsten Olimstad i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.
? B?de arbeidstakere og arbeidsgivere m? v?re forberedt p? endringene i ferieloven. Endringene har sin bakgrunn i et EU-direktiv ? Arbeidstidsdirektivet ? som er innlemmet i E?S-avtalen, sier advokat Gunn Kristin Qvarsten Olimstad. Senere ?rs praksis fra EU domstolen og uttalelse fra ESA har vist at enkelte av ferielovens bestemmelser er i strid med Arbeidstidsdirektivet. Det har s?ledes v?rt n?dvendig ? foreta endringer i ferieloven.
Hun oppsummerer de viktigste endringene som folk b?r v?re oppmerksomme p?.
? F?r 1. juli kunne en arbeidstaker som ble syk i ferien, bare kreve ferien utsatt dersom sykdommen varte i minst en uke. Fra i dag kan arbeidstakere kreve ferien utsatt allerede fra f?rste sykedag. Dette vil f? ?konomiske konsekvenser for bedriftene, ved at disse n? m? betale sykepenger allerede fra ansattes f?rste sykedag i ferien, forklarer Olimstad. Endringen vil ogs? kunne medf?re at bedriftene f?r ?kte kostnader til vikarbruk i forbindelse med at ansatte skal avvikle den utsatte ferien p? et senere tidspunkt i kalender?ret.
? Dette er gode nyheter for de som blir syke i sommersola. Men dersom du vil kreve ferien utsatt, m? du huske ? g? til legen. Grunnen til det er at kravet om utsettelse av ferie m? dokumenteres med legeerkl?ring og fremsettes s? snart du er tilbake igjen p? jobb etter ferien.
Ferien overf?res automatisk
En annen viktig endring er at du fra og med 1. juli 2014 ikke vil kunne bli ?kj?pt ut? av den lovbestemte ferien din.
? Fra og med i dag vil du kun ha rett til ? f? ikke-avviklet lovbestemt ferie erstattet med ?konomisk godtgj?relse n?r arbeidsforholdet ditt avsluttes. Det vil med andre ord si at dersom du ikke f?r avviklet all den lovbestemte ferien din f?r nytt?r, vil ferien automatisk bli overf?rt til neste ?r. Dette gjelder uavhengig av ?rsaken til at du ikke f?r avviklet ferien f?r utl?pet av kalender?ret, sier arbeidsrettsadvokaten.
Gjelder kun lovbestemt ferie
Noe forvirrende er det at endringene kun gjelder for den lovfestede delen av ferien p? fire uker og en dag.
? Mange har rett til fem ukers ?rlig ferie etter tariffavtale eller annen avtale. Det vil si at de har en avtalebestemt rett til lengre ?rlig ferie enn det som f?lger av ferieloven. Reglene for avvikling av den avtalebestemte ferien, kan skille seg fra ferielovens bestemmelser. Blir du syk i den avtalebestemte delen av ferien (den femte ferieuken), vil adgangen til ? kreve ferien utsatt avhenge av hva som f?lger av den aktuelle avtalen. Det samme gjelder for muligheten til ? kompensere ikke avvikle avtalefestet ferie med ?konomisk godtgj?relse, understreker advokat Olimstad.
Dette inneb?rer at bedriftene b?r ha system og rutiner som skiller mellom lovbestemtferie og eventuell avtalebestemt ferie og avspaseringsordninger for ? unng? st?rre kostnader enn n?dvendig, sier hun.
Les om de tre viktigste endringene i ferieloven:
DE TRE VIKTIGE ENDRINGER I DEN NYE FERIELOVEN
SYKEPENGER FRA F?RSTE DAG: Dersom du blir syk i ferien, kan du kreve ferien utsatt allerede fra f?rste sykedag, forutsatt at du dokumentere sykdommen med legeerkl?ring. Arbeidsgiver m? da betale sykepenger allerede fra din f?rste sykedag og s?rge for at du f?tt tatt ut den utsatte ferien p? et senere tidspunkt i ?ret.
IKKE MULIG ? F? PENGER I STEDET FOR FERIE: Fra og med 1. juli vil du kun ha rett til ? f? ikke avviklet lovbestemt ferie erstattet med ?konomisk godtgj?relse n?r arbeidsforholdet ditt avsluttes.
FERIEN OVERF?RES: Dersom du ikke f?r avviklet all den lovbestemte ferien din f?r utl?pet av kalender?ret, vil ferien automatisk bli overf?rt til det p?f?lgende kalender?r. Dette gjelder uansett ?rsak til at du ikke fikk avviklet ferien.
HUSK: FERIELOVEN GJELDER KUN LOVFESTET FERIE: Endringene gjelder kun for den lovfestede delen av ferien p? fire uker og en dag, og ikke for avtalefestet ferie utover dette. Ferieloven gjelder heller ikke for avspasering av opparbeidet fleksitid.
FAKTA OM FERIELOVEN
Ferieloven (LOV-1988-4-29-21 om ferie) ble vedtatt i 1988 og avl?ste ferieloven av 1947. De siste vedtatte endringene i ferieloven trer i kraft fra 1. juli 2014.
Form?let med ferieloven er ? sikre arbeidstakere ?rlig feriefritid av en viss minstelengde og ?konomisk mulighet til ? avvikle ferien.
Ferieloven inneholder bestemmelser om ferie og ferieavvikling og om beregning og utbetaling av feriepenger.
?nsker du ytterligere opplysninger, vennligst kontakt
Gunn Kristin Qvarsten Olimstad, senioradvokat i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
p? e-post [email protected] eller telefon 22814616

Steenstrup Stordrange omsatte for 322 millioner i 2013 og hadde et resultat p? 110 millioner. Firmaet har 116 advokater, hvorav 42 partnere, og har kontorer i Oslo, T?nsberg, Bergen, ?lesund, Trondheim og Troms?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy