Forsikring

Endelig lettere for uf?re ? jobbe!

Over 300 000 nordmenn mottar i dag uf?repensjon fra NAV. Nylig la Banklovkommisjonen la frem forslag til hvordan tjenestepensjonsordningene i bedriftene skal tilpasses de nye uf?rereglene i folketrygden, som innf?res i 2015.
Mer l?nnsomt ? kombinere jobb og uf?rhet
Reglene for ? kombinere arbeid og trygd endres i den nye ordningen. M?let er ? gj?re det enklere og mer l?nnsomt for uf?re ? jobbe. Dagens regler gj?r at uf?re taper ?konomisk dersom arbeidsinntekten overstiger friinntekten p? 1 G (dr?ye 85 000kr). I den nye ordningen erstattes reglene om friinntekt med en gradvis avkortning av uf?retrygden mot arbeidsinntekt.
– Dette er bra. Det gj?r det lettere ? kombinere uf?retrygd med arbeid dersom helsa tillater det. I dag ser vi dessverre eksempler p? at enkelte uf?re lar v?re ? fors?ke seg i arbeidslivet fordi de taper ?konomisk p? det. Samfunnet trenger alle som kan bidra, sier Pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
– Reglene om at det skal bli lettere ? fors?ke seg p? ? jobbe, uten ? m?tte s?ke p? nytt om en ikke klare det er ogs? en veldig stor forbedring. N? m? arbeidsgiverne ta opp hansken og gi folk en sjanse til ? pr?ve seg. Dette kan alle tjene p?!
Bekymret for uf?rhet
Mange er bekymret for hvordan de skal klare seg ?konomisk dersom de blir uf?re. Det viser en unders?kelse Norstat har gjennomf?rt for Storebrand. 43 prosent av befolkningen sier det er lite eller ikke sannsynlig at de klarer ? opprettholde n?v?rende levestandard dersom de blir 100 prosent arbeidsuf?r. Kun 1 av 10 svarer at det er meget sannsynlig at levestandarden vil kunne opprettholdes.
– Dette har folk helt rett i! P? dette omr?det er det norske folk farlig undersikret. I dag har ca 50% av de ansatte i privat sektor en uf?repensjon gjennom jobben, og selv de som har en god ordning, f.eks. 66 prosent som i offentlig sektor, kan i mange tilfeller forvente langt d?rligere ?konomi.
Fremdeles behov for privat uf?reforsikring
P? samme m?te som bilen skal inn til EU-kontroll med jevne mellomrom b?r man ogs? ta en regelmessig kontroll av privat?konomien og hvor godt man er sikret mot tap av arbeidsinntekt:
? F?rst b?r du f? oversikt over dine rettigheter og s?rge for at du vet hva du vil f? dersom du blir uf?r. Deretter b?r du vurdere hva inntektstapet vil bety for privat?konomien og mulighetene for ? kunne opprettholde den levestandarden du er vant til. Ut fra dette b?r du vurdere behovet for private forsikringer som kan supplere folketrygden og eventuelle ytelser fra arbeidsgiver, opplyser Dyre Haug.

Bildetekst:
UNNG? UF?REFELLA. Pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand anbefaler alle ? sette seg inn i reglene for uf?repensjon. Foto: Storebrand.
Kontaktpersoner:
* Storebrand, Pensjons?konom Knut Dyre Haug, mobil 93 48 01 35
* Storebrand, direkt?r for n?ringspolitikk Jan Otto Risebrobakken,
mobil 480 82 602

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Emma Elisabeth Vennesland