SE

En svensk alkoholpolitik utan förankring i verkligheten

Utredaren Jörgen Hettne och barn- och äldreminister Maria Larsson har den 9 juli presenterat förslag om tydligare regler för privatinförsel av alkohol i konsekvens med svensk alkoholpolitik.
En i princip enig politikerk?r ställer sig bakom utg?ngspunkten för utredningen, d v s ett bevarande av ?den svenska alkoholpolitiken?. Fr?gan är hur m?nga politiker som egentligen vet vad man st?r bakom?
I punkt 4 i Hettnes utredning, redogörs tydligt för de tv? utg?ngspunkterna för svensk alkoholpolitik.
1. Begränsad tillgänglighet
M?let med den svenska alkoholpolitiken är att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska den totala konsumtionen. En st?ndpunkt som fastställdes genom beslut i 1977 ?rs riksdag. Regeringen anförde d? att en ökad tillgänglighet medför en ökad totalkonsumtion. M?let för den svenska alkoholpolitiken har i grunden inte förändrats genom ?ren.
Kommentar: Grundprincipen att h?lla nere alkoholkonsumtionen är s? klart rätt. Fr?gan är bara hur man gör det bäst? Sedan 1977 har dessutom bl. a följande hänt:
1994 Sveriges inträde i EU 1994

2001 Ökad tillgänglighet genom Systembolagets ökade öppettider

2004 I princip fri införsel av alkohol

2007 Distanshandel av alkohol över internet blir till?tet 2007

Under de senaste fem ?ren har köpbeteendet förändrats och allt fler handlar p? internet.

Sedan 2006, d v s ?ret innan distansförsäljning tilläts, s? har alkoholkonsumtionen i Sverige totalt sett minskat trots att Systembolagets försäljning (se varför nedan) ökat med 14 %.
Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysnings reviderade rapport avseende Alkoholkonsumtionen i Sverige 2013 visar p? att smuggling och resandeinförseln samt Systembolagets försäljning ökar 2013 jämfört med 2012. Skatteverkets statistik visar samtidigt att den lagliga internethandeln 2013 minskat jämfört med 2012.
En ökad tillgänglighet, utöver i Systembolagets butiker, har allts? inneburit en minskad alkoholkonsumtion sedan 2006. Änd? läggs all kraft p? att förhindra tillgängligheten av laglig alkoholförsäljning p? nätet. Varför?
2. Desintresseringsprincipen
En bärande tanke i alkoholpolitiken har alltsedan 1900-talets början varit desintresseringsprincipen, d v s att begränsa de privata vinstintressena i alkoholhanteringen.
Uttrycket ?privata vinstintressen?, som fortfarande är ett mantra för Systembolaget, IOGT och m?nga svenska politiker m fl. uppstod allts? innan 1:a världskriget. Sedan dess har bl. a, i tillägg till punkterna ovan, följande hänt inom alkoholomr?det i Sverige:
1914 Motbok införs.

1917 AB Vin & Spritcentralen bildas och tar över all partihandel.

1995 Som ett resultat av EU-kommissionens beslut avvecklas Vin & Sprits monopol p? import, export, tillverkning och partihandel. Samtidigt upphör Systembolagets ensamrätt p? försäljning till restauranger. Det enda monopolet som finns kvar är Systembolagets monopol p? detaljhandel.

?Privata vinstintressen? är allts? ett otidsenligt begrepp och borde inte vara en del av en diskussion kring en s? viktig sak som den svenska folkhälsan. Självklart drivs alla aktörer p? alkoholmarknaden, inkl. Systembolaget, av vinstintressen. Att fokusera p? att utesluta vinstintressen, eller tro att det finns företag som drivs utan vinstintressen, är inte värdigt ett demokratiskt samhälle som Sverige.
Vem satsar, och tjänar pengar p?, alkohol i Sverige?
Ingen svensk politiker kan väl, vid närmare eftertanke, tro att lagliga nätvinhandlare, som tillsammans under 2013 omsatte ca 160 MSEK, och tillsammans genererade mindre än 5 MSEK i vinst, st?r bakom en alkoholmarknadsföring p? 1 065 MSEK?
Svaret p? fr?gan är enkel: Systembolaget och dess svenska leverantörer. Den extrema ökningen av alkoholmarknadsföringen de senaste ?ren beror p? att Systembolagets pressat sina leverantörer att satsa p? mer marknadsföring. Dels med en ny sortimentsmodell och dels med uppm?lade skräckscenarion kring konkurrensen fr?n näthandeln. H?rdsatsande sajter som www.vinguiden.com eller www.vinkompassen.se och massor av svenska alkoholföretag satsar p? nätet. Alla dessa sajter säljer till 100 % alkohol via Systembolaget. Systembolaget vägrar svara p? hur mycket av näthandeln av alkohol man själva stod för 2013. Vi anser att ägaren bör fr?ga.
Internetförsäljning via Systembolaget olaglig enligt dagens alkohollagstiftning
Värt att notera är att Alkohollagen redan idag exklusivt reglerar rätten till försäljning och annan förmedling av alkoholdrycker i Sverige. Enligt 3 kap. 9 § alkohollagen är det förbjudet att i större omfattning tillhandag? annan med att anskaffa alkoholdrycker; det s k tillhandag?endeförbudet. Det enda undantaget är om det gäller distansförsäljning (Rosengrendomen). Inget annat tillhandag?ende är till?tet oavsett om alkoholförsäljningen i sig är laglig ellerinte. Förbudet gäller allts? även tillhandag?ende vid inköp av alkohol som sker via Systembolaget. Detta har bl.a. bekräftats av Högsta domstolen i fallet NJA 1986 s. 527. Försäljning i strid med detaljhandelsmonopolet innebär allts? brott mot tillhandag?endeförbudet och är straffbara som olovlig försäljning av alkohol respektive olovligt anskaffande av alkoholdrycker. NVB:s uppfattning är att Systembolagets leverantörer, med Systembolagets tillst?nd, bedriver en olaglig verksamhet. En polisanmälan föreligger ocks? mot 25 svenska vinimportörer. Den utredning som nu presenterats blir dessutom en ännu tydligare spik i kistan p? Systembolagets egen nätförsäljning via sina leverantörer. Även om detta inte var syftet med utredningen.
Handelshinder utan bevis för folkhälsofara anmäls till EU
Handelshinder som nu diskuteras; t ex att man inte skall kunna hämta sitt vin, köpt av en laglig nätvinhandlare, i samma butik som Systembolaget använder som ombud, eller tillsammans med en matkasse, är ju rimligen inte en fara för folkhälsan. Med en verklighetsanpassad syn p? hur den svenska alkoholmarknaden i stort p?verkar folkhälsan och lite sunt förnuft s? inser förhoppningsvis remissinstanserna att omotiverade handelshinder inte kommer att godkännas av EU.
Källor: Betänkande av Alkoholleveransutredningen, CAN, Systembolaget.se, Skatteverket.
Ole Nielsen
VD Winefinder och Ordförande i Nätvinhandlarnas branschorganisation
Winefinder ApS är ett av Winefinder AB helägt danskt dotterbolag som erbjuder Nordens största sortiment av kvalitetsviner. Winefinder AB som grundades 2005 är en svensk verksamhet med inriktning p? vinrelaterade arrangemang.

Winefinders 1 000 bästsäljande viner det senaste ?ret har alla f?tt minst 90 poäng av 100 av världens ledande vinkritiker eller godkänts av Winefinders vinkommitté best?ende av 15 av Nordens bästa sommelierer. Winefinder säljer inte l?dviner, alkoläsk, sprit, cider eller öl.

KONTAKT
Ole Nielsen, VD och grundare.
[email protected] +46 709 43 34 38 www.winefinder.se
För mer info om Winefinder, http://winefinder.se/Press.aspx

I

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy