SE

En av tio har en privat sjukv?rdsförsäkring

2014-08-28 09:02 Svensk Försäkring Var tionde person i ?ldern 16-64 ?r har idag en sjukv?rdsförsäkring. Cirka 600 000 personer har en privat sjukv?rdsförsäkring. Det visar Svensk Försäkrings senaste kvartalsstatistik som presenteras idag.

Var tionde person i ?ldern 16-64 ?r har idag en sjukv?rdsförsäkring. Cirka 600 000 personer har en privat sjukv?rdsförsäkring. Det visar Svensk Försäkrings senaste kvartalsstatistik som presenteras idag.

Ökningen av antalet sjukv?rdsförsäkringar h?ller i sig. Antalet uppgick under ?rets andra kvartal till 590 000. De senaste fem ?ren har antalet ökat med 67 procent.
? Omkring 75 procent av alla sjukv?rdsförsäkringar är betalda av arbetsgivare. De kan tecknas som en del i ett paket av försäkringsprodukter eller som en separat sjukv?rdsförsäkring för de anställda. Ofta tecknar arbetsgivare sjukv?rdsförsäkring till alla anställda p? arbetsplatsen, säger Kristina Ström Olsson, ansvarig för välfärdsfr?gor p? Svensk Försäkring.
Försäkringen kan även tecknas som en gruppförsäkring eller som en individuell försäkring. Merparten av gruppförsäkringarna tecknas via en arbetsgivare men den anställde betalar d? själv premiekostnaden.
Privat sjukv?rdsförsäkring ger tillg?ng till snabb v?rd och v?rdinformation vid sjukdom eller efter en skada. Försäkringsgivaren förfogar över ett nätverk av v?rdgivare som kan ge den v?rd som ing?r i försäkringen. Sjukv?rdsförsäkringen är ett komplement till den offentliga hälso- och sjukv?rden. All sjukv?rdsr?dgivning, v?rd och behandling utförs i privat regi.
? Med en privat sjukv?rdsförsäkring kan till exempel l?nga väntetider för v?rd och behandling undvikas. Den försäkrade f?r snabbt information och hjälp, vilket underlättar individens tillfrisknande och möjlighet till ?terg?ng i arbete.
Sjukv?rdsförsäkring – som ger v?rd – bör inte förväxlas med sjukförsäkring, vilken är en annan försäkringsprodukt som ger ekonomisk ersättning vid inkomstbortfall p? grund av sjukdom eller skada.
Presskontakt: Anna Rudérus, telefon 08-522 785 18.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för moderna och konkurrenskraftiga spelregler för försäkringsföretagen och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse för enskilda och samhället.

A to już wiesz?  SendBite of Sweden expanderar ?p? den tyskspr?kiga marknaden

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy