SE

Elpriset steg 30 procent i maj

Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elomr?den i Sverige. Det är en kraftig ökning fr?n april m?nad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet p? den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisniv?n i maj blir den högsta sedan november och är även högre än vinterm?naderna december, januari och februari. L?g produktionsniv? fr?n kärnkraften och en försvagad hydrologisk balans är tv? av orsakerna till prisstegringen.
Redan i april flaggade elskling.se för att den trend vi har sett med ett fallande m?natligt elpris kunde vara över. Utvecklingen i maj bekräftar detta ytterligare. Samtidigt motbevisas myten om att elpriset alltid är som lägst p? sommaren. Elprisniv?n i maj är exempelvis högre än i vinterm?naden februari.
Trots sommartemperaturer och soligt väder blev elpriset i maj det högsta hittills under ?ret. Flera kärnkraftverk (60 % av installerad effekt) är ur drift för att genomg? ?rlig revision. Nederbördsfattigt väder har ytterligare försvagat den hydrologiska balansen ytterligare som just nu beräknas till cirka -10 TWh, n?got som oroar elmarknaden. En positiv balans innebär ett överskott och en negativ ett underskott.
Bristen p? vatten gör att producenter m?ste hush?lla med det för att säkerställa att det räcker över den kommande vintern. Om läget förvärras blir Sverige tvunget att kompensera underskottet genom att importera el fr?n Tyskland vilket skulle leda till en ytterligare prisuppg?ng p? cirka 10-15 procent fr?n dagens niv?.
? Cirka 40 procent av hush?llen har idag ett rörligt elpris och p?verkas därmed direkt av denna prisförändring. De kommer att notera ett markant högre elpris motsvarande 30 procent för maj. Att priset stigit trots en p?g?ende snösmältning och varmt väder är lite oroväckande, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
Elprisuppg?ngen kunde ha dämpats givet att vi hade haft bättre kabelförbindelser mellan Sverige och Norge. I elomr?de Oslo p?g?r just nu en kraftig snösmältning som resulterar i hög vattenkraftsproduktion samtidigt som mycket av kraften blivit instängd p? grund av kapacitetsbegränsningar p? överföringskablarna fr?n omr?det. Prisniv?n i elomr?de Oslo ser ut att bli cirka 18 öre/kWh i maj, 44 procent lägre än Sveriges elpris.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Mats Hellberg   #NCC   #SKB   #Sweden