SE

Elpriset steg 16 procent i augusti

Medelspotpriset för augusti blev 32 öre/kWh för samtliga elomr?den. Det är 16 procent högre än m?naden innan. Ökad elförbrukning kombinerat med en nederbördsfattig avslutning p? m?naden fick spotpris och terminspriser att stiga. Hush?ll med ett rörligt elpris bör nu vara p? sin vakt d? risken för elpristoppar ökar i takt med att vintern närmar sig. Elterminerna indikerar ett högre elpris för kommande vinter jämfört med fjol?rets. För villahush?ll med ett rörligt elpris innebär det cirka 900 kronor högre elkostnad.
I en välfungerande marknad styrs priset av utbud och efterfr?gan. Elmarknaden fungerar p? samma sätt. En central faktor bakom prisstegringen i augusti är att elförbrukningen ökat fr?n juli. Statistik fr?n Svensk Energi visar att elförbrukningen under de tre första augustiveckorna var cirka 337 Gigawattimmar högre än motsvarande tidsperiod i juli. Ökningen i förbrukning motsvarar den samlade ?rsförbrukningen fr?n cirka 70 000 lägenheter eller drygt tv? ?rs elförbrukning för de boende p? Östermalm** i Stockholm.
Terminskontrakten för perioden oktober till mars indikerar en elprisniv? kring 35* öre/kWh. Högre spotpris, torrare väderprognoser och konflikten mellan Ryssland och Ukraina som trissat upp gaspriset har höjt marknadens förväntningar om vinterns elprisniv? med cirka 1 öre under augusti. Om marknaden f?r rätt innebär detta 5 öre högre spotpris denna vinter jämfört med förra vintern. Villahush?ll med rörligt elpris f?r budgetera för en kostnadsökning för elen p? 900 kronor.
? Terminspriserna ändras dagligen utefter förändringar i det fundamentala läget p? elmarknaden. I augusti steg terminerna och utvecklingen framöver är lika föränderlig som en väderprognos. Är hush?llets ekonomi känslig mot större variationer i elkostnaden är ett fastprisavtal att föredra. Fastprisavtalen är dessutom relativt l?gt prissatta jämfört med tidigare ?r, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
Elskling vill uppmärksamma avtalslösa hush?ll med anvisningspris (tillsvidareavtal) att teckna ett riktigt elavtal s? fort som möjligt innan ?rets mest förbrukningsintensiva m?nader kommer. Dessa elkunder kan spara väldigt mycket pengar p? rätt elval. Exempelvis betalade hush?ll i Stockholm boende i lägenhet ett anvisningspris p? 128*** öre/kWh inklusive energiskatt och moms i juli. Flitiga stockholmare som tecknade rörligt elpris p? elskling.se betalade knappt 70*** öre/kWh inklusive energiskatt och moms. Prisgapet innebär 2 900 kronor per ?r för hush?llet. Besparingen är betydligt högre för villahush?ll. Utöver kostnadsbesparingen kan konsumenten välja ett förnybart elavtal.

* Prognos avseende vinterns elpris utg?r fr?n Nordpools stängningskurser fr?n 2014-08-28
** Cirka 60 000 inv?nare p? Östermalm, antaget 2 personer per lägenhet samt en medelförbrukning p? 5 000 kWh per lägenhet.
*** SCB, elskling.se.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy