Electrolux och HSB Living lab samarbetar om famtidens tvättstuga

Electrolux och HSB har ing?tt avtal om att undersöka lösningar för framtidens boende. Samarbetet möjliggör forskning kring framtidens tvättstuga och dess vitvaror i forskningsprojektet HSB Living Lab.
? Vi vill bidra till att göra det angenämt och enkelt att sköta tvätten i framtiden, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla smarta lösningar för att tvätta energi- och vattensn?lt, säger Anders Hiltunen, regionchef p? Electrolux Professional.
I HSB Living Lab ska de boende testa produkter, material och sätt att bo. Byggnaden kommer att placeras inne p? Chalmers campusomr?de i Göteborg och st? klar för inflyttning under 2015. Utvecklingen sker i nära samarbete med en rad samarbetspartners, bland andra Chalmers tekniska högskola, teknikkonsult Bengt Dahlgren m fl. Resultaten kommer att användas för att utveckla framtidens boende.
? HSB Living Lab hälsar Electrolux välkomna i projektet och är glada över att f? tillg?ng till den kompetens som finns samlad i företaget, säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab. HSB har redan ett l?ngt samarbete med Electrolux och vi ser fram emot att utveckla framtidens bästa boende med dem.
Läs mer om HSB Living Lab, Facebook
#HSBLivingLab
För mer information, kontakta:
Sanna Edling, Projektledare HSB Living Lab, 0702-75 70 25 [email protected]
Ingrid Yllmark, Informationschef Electrolux Professional, 0708-65 59 00 [email protected]

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. HSB är Sveriges största bostadskooperation med:
ca 548 000 medlemmar
ca 3 900 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
31 regionala HSB-föreningar
HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem ? en röst.

Related posts

Top