SE

Elavtal med flatrate förbjuds

Riksdagen beslutade nyligen att förbjuda elavtal som saknar direkt koppling till konsumentens elförbrukning. Den numera förbjudna avtalsformen g?r emot m?let att öka kundens medvetenhet kring sin elförbrukning, n?got som syftar till att skona b?de miljö och pl?nbok. Flera elhandlare har erbjudit produkten sedan länge och nu har försäljnigen stoppats. Avtalsformen hann aldrig f? n?gon större spridning och vanligast är fortsatt fast och rörligt elpris. Bland de som tecknade elavtal p? elskling.se i april valde 55 procent rörligt elpris. Totalt bytte 38 402 hush?ll elavtal i april vilket är en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande m?nad i fjol (34 598).
Elhandlare har länge erbjudit elavtal till en fast m?nadskostnad s? länge hush?llet h?ller sin förbrukning inom givna ramar. Detta kan tänkas skapa en passiv inställning till elkonsumtionen i hush?llet och därför valde riksdagen att förbjuda avtalsformen fr?n och med 1 juni i ?r.
Denna avtalsform kan ses som motsatsen till timavräknade elavtal där kunden i stor utsträckning kan p?verka sin elkostnad genom att reglera sin elkonsumtion p? timbasis. Med s? kallade flatrate kontrakt f?r kunden en fast m?nadskostnad oavsett hur elförbrukningen faller ut. Fördelen har varit att i förväg veta sin m?nadskostnad medan nackdelen är att avtalet saknar transparens avseende elpriset per kilowattimme.
? Att denna avtalsform nu förbjuds är positivt. Jag tycker att alla hush?ll ska kunna p?verka sin elkostnad och att det ska finnas ett incitament för att spara energi. I flatrate kontrakten har elhandlaren ofta tagit höjd för det mesta vilket i slutändan gör avtalsformen dyrare jämfört med exempelvis ett traditionellt fast eller rörligt elavtal, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se.
Att Riksdagen förbjuder en avtalsform är dock ganska kontroversiellt. Ett flertal elhandelsbolag har haft denna avtalsform under m?nga ?r och fr?gan är varför politikerna reagerat s? starkt just nu. Om förklaringen är att fokus p? elmarknaden och elhandelsbolagens agerande ökat kan vi kanske hoppas p? att politikerna även ser över anvisningsavtalen. Vid en jämförelse av problemets storlek mellan de som har flatrate-avtal och anvisningsavtal (tillsvidarepris), r?der det ingen tvekan om att kunder med anvisningsavtal är mycket mer utsatta. Trots detta är det fortsatt fritt fram för elhandlare att debitera vilket elpris som helst för sitt anvisningsavtal.
? Det finns 700 000 hush?ll som har anvisningspris och dessa betalar ett orimligt högt elpris medan det maximalt är cirka 20 000 till 50 000 hush?ll som hunnit teckna flatrate avtal. Inaktiva kunder m?ste p? ett eller annat sätt snarast uppmärksammas om att teckna ett riktigt elavtal, säger Faraz Azima.

Om elskling.se ? Sveriges största sajt för jämförelse och byte av elavtal
elskling.se erbjuder privatpersoner och företag ett kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar kr?ngliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har sajten hjälpt över 350 000 svenskar att jämföra och byta elavtal p? elskling.se. Företaget grundades och drivs sedan starten 2007 av fem civilingenjörer fr?n KTH som efter n?gra ?rs erfarenhet fr?n näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen p? den svenska elmarknaden. Elskling blev utsedd till ett Gasellföretag 2012 av Dagens Industri. www.elskling.se

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #HDB   #Hudson Yards   #New York-projektet   #Singapore