Poland

EKUZ

EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Czym jest Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego(EKUZ)? Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp wszelkich niezbędnych z

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Czym jest Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego(EKUZ)?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatna karta, która zapewnia nam dostęp wszelkich niezbędnych z medycznego punktu widzenia usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w dowolnym z 27 państw członkowskich UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii.

W zależności od odwiedzanego państwa i jego zasad opieki zdrowotnej, różne świadczenia mogą być płatne, bezpłatne, lub płatne częściowo. Karta EKUZ nie zapewnia automatycznie bezpłatnej opieki, a tylko uprawnia do odzyskania niektórych poniesionych kosztów. Po powrocie do kraju należy zgłosić się z rachunkami i wypełnionym wnioskiem o zwrot kosztów (w Polsce ? do wojewódzkiego oddziału NFZ[1]). Niektóre świadczenia nie są objęte refundacją poprzez kartę EKUZ, np. wyjazd za granicę w celu urodzenia tam dziecka[2]. Karta EKUZ nie zastępuje też ubezpieczenia turystycznego, jednak może czasem obniżyć jego koszt, ponieważ część świadczeń oferowanych przez ubezpieczyciela może zawierać się w ofercie karty EKUZ[3].

Jak działa karta?

Po okazaniu Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) mamy prawo do leczenia na takich samych warunkach i w takiej samej cenie (czyli w niektórych krajach bezpłatnie), jak osoby ubezpieczone w danym kraju.

EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. W pozostałych państwach, w tym Polsce, EKUZ wydawana jest z datą ważności od 01.01.2006 r. Z dniem 1 stycznia 2006 r. formularze E111 wydawane dla turystów straciły ważność.

Karta zastąpiła poniższe formularze:

E110 ? dla kierowców międzynarodowych
E111 ? dla turystów
E119 ? dla bezrobotnych / poszukujących pracy
E128 ? dla studentów i pracowników z innych państw członkowskich

W Polsce, dla turystów, karta EKUZ od 4 sierpnia 2010 wydawana jest na trzy miesiące (wcześniej na dwa). W innych państwach okres ważności jest różny (np. w Wielkiej Brytanii ? 5 lat[3]).

A to już wiesz?  Ubezpieczenie

Należy pamiętać o tym, że w każdym kraju system opieki zdrowotnej jest inny. Możliwe, że usługi, które w naszym kraju są bezpłatne, w innym podlegać będą OPŁACIE.
Co jeszcze trzeba wiedzieć?

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) nie jest alternatywą dla ubezpieczenia podróży. Nie obejmuje ona prywatnych usług opieki zdrowotnej czy kosztów związanych z przelotem do kraju, zagubionym bagażem bądź kradzieżą.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) nie obejmuje też kosztów leczenia w sytuacji, gdy celem naszego wyjazdu za granicę jest poddanie się tam leczeniu.

W razie zgubienia lub kradzieży karty.
Ubezpieczyciel wydaje tymczasowe zaświadczenie o ubezpieczeniu, a w nagłych wypadkach może je przesłać faksem lub e-mailem do kraju, w którym przebywa ubezpieczony.

Dane na karcie

Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym. Wzór karty oraz zestaw danych umieszczonych na niej jest ujednolicony ? każda Karta zawsze zawiera następujące informacje:

imię ubezpieczonego
nazwisko ubezpieczonego
data urodzenia ubezpieczonego
numer identyfikacyjny ubezpieczonego (w Polsce numer PESEL)
numer identyfikacyjny instytucji, która wydała kartę
numer karty
data ważności karty

Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii karta EHIC (European Health Insurance Card) wydawana jest na 5 lat, i do jej wydania nie jest wymagane planowanie podróży zagranicznej, zatrudnienie ani poszukiwanie pracy (w przeciwieństwie do polskich warunków wydania karty). Aby otrzymać kartę, należy posiadać numer NHS (National Health Service ? numer służący do korzystania ze służby zdrowia) lub numer NI (National Insurance ? ubezpieczenie), mieć ukończone 16 lat i być rezydentem Wielkiej Brytanii. Aplikować o kartę EHIC można przez internet, telefonicznie lub pocztą. Osoby narodowości spoza Unii Europejskiej mogą aplikować tylko poprzez przesłanie dokumentów pocztą. Wydanie karty jest bezpłatne[3].
Państwa członkowskie

Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Islandia
Irlandia
Liechtenstein
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Norwegia
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Szwajcaria
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

A to już wiesz?  Ubezpieczenie

Przypisy

? Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia. 2004-10-22. [dostęp 2012-01-21].
? About the EHIC (ang.). NHS UK. [dostęp 2012-01-21].
? 3,0 3,1 3,2 FAQ (ang.). European Health Insurance Card. [dostęp 2012-01-21].

Jak wygląda karta

Karty są łatwe do rozpoznania. Awers karty wygląda tak samo we wszystkich krajach i zawiera te same informacje zapisane w języku danego kraju. Rewers karty może różnić się w zależności od państwa. Aby zobaczyć, jak wygląda karta w danym kraju, kliknij jego nazwę (poniżej).

/ http://ec.europa.eu /
/ wikipedia /

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy