SE

Ekonomisk debatt och idéutveckling i Sverige under 400 ?r – föreläsning

2014-09-22 15:06 Dialogos Förlag Professor Mats Persson tecknar n?gra ekonomporträtt ur den nyligen utkomna boken ?Svenska nationalekonomer under 400 ?r?.

Genom tiderna har Sverige haft en rad spännande nationalekonomersom p? olika sätt har flyttat forskningsfronten fram?t. Gunnar Myrdal sade en g?ng att nationalekonomin är ?samhällsvetenskapernaskavalleri?. Vissa ekonomer kan liknas vid kavallerister, som spränger fram?t med dragna sablar och attackerar sin tids etablissemang och slentrianmässiga tänkande. Själv utgjorde Myrdal under 1920- och 1930-talen sinnebilden av en s?dan kavallerist, men sedan han själv blivit en del av etablissemanget klagade han över yngre generationer av kavallerister som attackerade hans egna teorier. Och s? m?ste det vara inom varje vetenskap: tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa släktens g?ng.
Föreläsaren, professor Mars Persson, tecknar n?gra ekonomporträtt ur den nyligen utkomna boken ?Svenska nationalekonomer under 400 ?r?. Vi möter där en fascinerande samling av prudentliga byr?krater, himlastormande genier, noggranna analytiker, politiska revolutionärer och ambitiösa karriärister.
Dialogos Förlag i samarbete med Kungliga Myntkabinettet.
Om entré, tider mm läs mer p? http://www.myntkabinettet.se/kalendarium/forelasningar_2

Dialogos förlag – det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom omr?den som historia, religionshistoria, juridik, biologi, spr?k, mat & dryck, etnologi, samhällsfr?gor med mera.

A to już wiesz?  Nya namn i Riksbyggens styrelse

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy