Ekan upphandlar fastighetssystem för Stockholms stads bostadsbolag

Ekan Management genomförde under 2013 en förstudie för Stockholms stads bostadsbolag avseende nytt fastighetssystem. Ekan har nu f?tt fortsatt förtroende att som oberoende konsulter projektleda upphandlingen av nytt fastighetssystem och förbereda den kommande implementeringen i ett samverkansprojekt mellan bolagen. Fastighetssystemet skall utgöra ett effektivt framtida verksamhetsstöd i bolagens fastighetsförvaltning och möjliggöra e-tjänster för de boende i enlighet med stadens m?lsättning.
Stockholm stads kommunala bostadsbolag best?r av Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Bolagen omsätter ca 7 mdkr och har tillsammans ett fastighetsvärde p? 111 mdkr. Bolagens över 1 000 anställda arbetar för att 150 000 stockholmare skall ha ett väl fungerande och attraktivt boende. Satsningarna p? nybyggnation är omfattande och kommande ?r skall mer än 1 000 nya bostäder byggas varje ?r.
Ekan Management har mer än 25 ?rs erfarenhet av fastighetsbranschen. Som oberoende r?dgivare har Ekan stöttat m?nga privata och offentliga kunder med välstrukturerade inköp och införande av fastighetssystem i syfte att effektivisera verksamheten och öka kundnyttan. Fastighetssystem utgör stöd till processer för fastighetsinformation, uthyrning, avtalshantering, fakturering, fastighetsskötsel, underh?llsplanering, drift?tgärder, projekthantering och energieffektivisering. Fastighetsbranschens systemfokus har p? senare ?r inriktats mot kundorientering, miljöfokus, mobila arbetssätt, e-tjänster, ärende-/dokumenthantering, BIM och statistisk analys.
Kontaktperson Familjebostäder: Frank Strand, stabschef, [email protected]
Kontaktperson Ekan Management: Mia Svenheden, uppdragsansvarig/projektledare [email protected]

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 ?rs erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi v?ra kunder att skapa morgondagens verklighet.

Top