SE

Edward Snowdens hemliga dokument i ny bok

Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto ?t Insamlingsstiftelsen Skiers Left ? Mikaelas Minne och Flimo.se.
Insamlingsstiftelsen Skiers Left ? Mikaelas Minnes ändam?l är att genom bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning inom alpin miljö samt lämna bidrag för utbildning, undervisning och s?dan verksamhet som möjliggör för ungdomar att p? ett säkert och tryggt sätt vistas i alpin natur, i huvudsyfte för fri?kning (av i första hand kvinnor) samt genom bidrag stödja aktuell m?lgrupp genom att lämna bidrag till säkerhetsutrustning, tävlingsavgifter.
Flimo.se har till ändam?l att fr?n allmänheten samla in pengar, kläder, skor, textilier och annat lösöre för att skänka till barnhem och andra behövande människor, främst i fattiga byar, i Rumänien. Föreningens verksamhet ska syfta till att främja de rumänska barnhemsbarnens hälsa och möjlighet till ett bättre liv samt främja respekten för alla människors lika värde.
? Det svenska folkets vilja att skänka pengar till välgörenhet ökar stadigt. Det innebär att vikten av 90-konto växer. Den som vill vara säker p? att en insamlingsorganisation verkligen är seriös bör därför kontrollera med oss om den har 90-konto, säger Lena Hörnblad, kanslichef p? Svensk Insamlingskontroll.
För att f? 90-konto m?ste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav:
Högst 25 procent av insamlade medel f?r g? till administration.
Ledamöter i styrelsen f?r inte ha betalningsanmärkningar
Man m?ste upprätta en ?rsredovisning vilken skickas till Svensk Insamlingskontroll, som granskar denna och följer upp att insamlade medel används p? rätt sätt.
Det m?ste finnas ett tydligt angivet syfte med insamlingen, som ocks? g?r att följa upp.
Insamlingsstiftelsen Skiers Left ? Mikaelas Minnes ändam?l är att genom bidrag stödja och främja vetenskaplig forskning inom alpin miljö samt lämna bidrag för utbildning, undervisning och s?dan verksamhet som möjliggör för ungdomar att p? ett säkert och tryggt sätt vistas i alpin natur, i huvudsyfte för fri?kning (av i första hand kvinnor) samt genom bidrag stödja aktuell m?lgrupp genom att lämna bidrag till säkerhetsutrustning, tävlingsavgifter.
För fr?gor kontakta:
Lena Hörnblad, 08-783 80 61 [email protected]
Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening. Föreningen bildades 1980 under namnet Stiftelsen för Insamlingskontroll, SFI, av arbetsmarknadens parter SAF (numera Svenskt Näringsliv), Saco, TCO och LO samt FAR (organisationen för revisions- och r?dgivningsbranschen).
V?ra medlemmar och huvudmän är idag Svensk Näringsliv, Saco, TCO och LO. Svensk Insamlingskontroll tog över den kontroll över insamlingar bland allmänheten som sedan 1943 hade utövats av Näringslivets Granskningsnämnd som var ett organ inom SAF. ?r 1943 ingick Näringslivets Granskningsnämnd ett avtal med Kungliga Poststyrelsen som innebar att de organisationer som Granskningsnämnden kontrollerade kunde f? ett särskilt postgironummer med sex siffror som började med 90. Numera har vi avtal med Nordea och kontona benämns PlusGiro. Det har även tillkommit en extra kontrollsiffra, varför 90-kontona i dag är sjusiffriga.
Sedan ?r 2006 har Svensk Insamlingskontroll även ett avtal med Bankgirocentralen med samma innebörd. Detta innebär att stiftelser, ideella föreningar och trossamfund som har sjusiffriga PlusGirokonton och Bankgiro som börjar med 90 har godkänts och granskas av oss. Den första juli 2009 bytte vi namn till Svensk Insamlingskontroll.
Svensk Insamlingskontroll har sedan 2006 en överenskommelse med de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna – TeliaSonera, Telenor, Tele2 och Tre – ang?ende abonnemang av “premium SMS välgörenhetsnummer 72 900 – 72 999”. Pengar kan doneras av givare genom ett SMS till dessa nummer. Numren i denna serie delas endast ut till insamlingsorganisationer som har beviljats 90-konto.
De organisationer som vi beviljar 90-konto blir inte medlemmar i v?r förening. Svensk Insamlingskontroll avtalar med 90-kontoinnehavarna att de kan beviljas 90-konto under förutsättning att samtliga styrelseledamöter, suppleanter och firmatecknare försäkrar att de följer v?ra föreskrifter och anvisningar samt att vi f?r granska 90-kontoinnehavaren.

Bifogade filer

Similar Posts