SE

E.ON och Trianon energieffektiviserar miljonprogramshus i Malmö

2014-06-12 08:00 E.ON Sverige AB E.ON, Schneider Electric och fastighetsbolaget Trianon inleder ett samarbete kring att energieffektivisera s? kallade miljonprogramhus p? Lindängen i Malmö. Totalt omfattar samarbetet 400 lägenheter.

E.ON, Schneider Electric och fastighetsbolaget Trianon inleder ett samarbete kring att energieffektivisera s? kallade miljonprogramhus p? Lindängen i Malmö. Totalt omfattar samarbetet 400 lägenheter.
I samarbetet ing?r att uppgradera, trimma in och optimera fastigheternas fjärrvärmesystem med m?let att därmed reducera värmebehovet med cirka 30 procent.
– Detta är starten p? ett unikt samarbete mellan flera aktörer med m?let att all energi som används ska göra nytta, det tjänar samhället, miljön och inte minst de boende p?, säger Thomas Johnsson, projektledare p? E.ON.
För att se över och om möjligt minska varmvattenanvändning hos de boende planerar E.ON och Trianon att installera ett system med individuell mätning och debitering i fastigheterna.
– Erfarenheten fr?n liknande installationer är att användningen av varmvatten sjunker och att fastighetsägaren kan fakturera de boende för eventuell överförbrukning, säger Thomas Johnsson.
Arbetet startar i augusti i ?r och ska vara klart under vintern 2014-2015.
Förutom Fjärrvärmeoptimering och den individuella mätningen ska E.ON och Trianon se över möjligheten att installera solceller i fastigheterna.
– Lika viktigt ? när det gäller energieffektivisering av hyreshus ? är att öka medvetandet om energi och användning hos boende, säger Thomas och berättar att E.ON och Trianon nu även undersöker behovet av en s? kallad Energiskola för boende och fastighetsskötare.

För fler fr?gor kontakta
Thomas Johnsson, Projektledare Business Innovation, tel: 070 ? 215 64 58

E.ON Sverige ing?r i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 3 500 medarbetare i Norden och omsatte under 2013 cirka 37 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det h?llbara samhället. E.ON investerade cirka 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013.

A to już wiesz?  Mellan 2 469 och 35 530 kronor per kvadratmeter för en bostadsrätt i Uppsala län

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy