SE

E.ON köper biogas fr?n unik anläggning

Nordic Housing Insight presenterar en stark tro p? de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan p? stigande priser men även p? att utbud och köpintresse förväntas stiga.
När det gäller sm?hus bedömer 71 procent av mäklarna i Norge att priserna stiger under kvartal 2, jämfört med 36 procent i Sverige och 27 procent i Danmark. I samtliga länder bedömer en majoritet av mäklarna att b?de utbud och köpintresse kommer att öka. När det gäller bostadrätter ser bilden likartad ut. En majoritet av de norska mäklarna tror p? stigande priser, medan majoriteten av mäklarna i Sverige och Danmark bedömer att priserna blir oförändrade. I Norge bedömer 73 procent av mäklarna att utbudet kommer att öka, 53 procent av mäklarna i Sverige delar denna bedömning men bara 37 procent av de danska mäklarna. En tydlig majoritet av de norska mäklarna bedömer även att efterfr?gan kommer att öka.
I Sverige och Norge har mäklarna även svarat p? fr?gor om hur l?ng tid försäljningarna tar jämfört med för ett ?r sedan. Här syns en stor skillnad. I Norge bedömer 4 procent att det g?r snabbare och 70 procent bedömer att försäljningarna g?r l?ngsammare. I Sverige bedömer 32 procent att det g?r snabbare än i fjol och 13 procent att det g?r l?ngsammare.
? Vi ser att det finns en väldigt stark tro p? bostadsmarknaderna i Norden. I Sverige och Danmark är bedömningarna mer robusta över tiden och i Norge varierar bedömningarna mer mellan olika m?nader, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.
? Det har funnits en större osäkerhet i Norge och det märks ocks? d? m?nga mäklare bedömer att det tar längre tid att avsluta en bostadsaffär jämfört med i fjol. I Sverige är det tvärtom. Tempot har skruvats upp under det senaste ?ret och det g?r allt snabbare för säljare och köpare att mötas, säger Ingrid Eiken.
För ytterligare information kontakta:
Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070-669 34 34.
Caroline Berg, Presskontakt, 072-373 66 58.

Bifogade filer

Similar Posts