Digitale lommepenger til barna

Med Sparebanken S?rs nye Lommepengekort slipper du ? samle sammen kontanter for ? gi barna lommepenger.
F?rre og f?rre av oss g?r n? rundt med kontanter p? oss til daglig.
N?r barna skal ha lommepenger resulterer det ofte i en leteaksjon i hjemmet. Det kan v?re en utfordring ? raskt skrape sammen nok kontanter.
Dette henger sammen med at samfunnet er i endring. Bankkort er i dag det desidert mest brukte betalingsmiddelet i Norge. Og hvert eneste ?r ?ker kortbruken v?r.
Kontanthandel minker
Samtidig synker andelen med kontantbetaling. Mynter og sedler utgj?r n? kun seks prosent av betalingene v?re her i landet.
Antall kontantuttak i minibank og butikk g?r ned. Kontanter er med andre ord ikke en s? stor del av samfunnet v?rt lenger, og det er bakgrunnen for at Sparebanken S?r n? lanserer Lommepengekortet.
Oppl?ring og trening
Lommepengekortet reduserer behovet for at foreldre m? ha kontanter tilgjengelig.
Kortet gir en positiv effekt p? oppl?ringen av v?re h?pefulle.
Det tar tid ? l?re om penger. Barna m? l?re at penger er en knapphetsressurs, for de aller fleste.
At et betalingskort ikke er en ut?mmelig kilde til penger m? l?res. P? samme m?te som at lommeboka blir tom, blir ogs? kortet tomt om vi ikke prioriterer og gj?r ?konomiske valg.
Og digitale kroner vil v?re en mye st?rre del av barnas hverdag n?r de vokser opp, enn v?re tradisjonelle mynter.
Med Lommepengekortet l?rer barna ? bruke sine egne penger.
I dag ender ofte vi foreldre opp med ? betale for sm?kj?pfor dem, fordi vi ikke har kontanter. Samtidig fors?ker vi ? l?re dem verdien av ? legge til side litt penger til is og andre ting de m?tte f? lyst p?.
N?r barna enklere kan gj?re egne kj?p, bidrar vi mer til trening i ? prioritere enn om de vet at foreldrenes betalingskort likevel dukker opp s? snart det er et behov for kontanter.
Bedre kontroll
En annen fordel med Lommepengekortet er at vi foreldre f?r bedre kontroll p? hva barna faktisk bruker pengene til. Vi vil til en hver tid v?re oppdatert p? v?re barnas transaksjoner og saldo i v?r mobilbank eller nettbank.
N?r er det riktig at barna skal f? betalingskort?
Dette er det opp til foreldrene ? vurdere. Gjerne i dialog med en r?dgiver i banken.
En 10-?ring kan v?re ansvarlig nok til ? bruke et betalingskort fornuftig. En annen 12-?ring derimot kan v?re umoden for et eget kort.
Bel?psgrense
Sparebanken S?r har lagt inn en maksgrense p? Lommepengekortet, som medf?rer at barnet ikke kan bruke mer enn 400 kroner i uka p? varekj?p selv om det skulle v?re dekning p? konto. Kortet kan ikke overtrekkes.
Lommepengekontoen, som Lommepengekortet er knyttet til, skal v?re en brukskonto for barnet som foreldrene regulerer saldoen p?.
Noen barn kan ha 400 kroner p? konto n?r de drar p? fotballeir, mens andre kanskje har behov for at foreldrene fordeler lommepengene ut over uken. Dette er enklere med kort enn med kontanter.
Du kan lese mer om Lommepengekortet her.

Om Sparebanken S?r
Sparebanken S?r er en selvstendig sparebank som ble grunnlagt i 1984. Hovedmarkedet er konsentrert rundt Aust-Agder, Vest Agder og Telemark, og de til sammen 450 000 innbyggerne har 30 ekspedisjonskontorer ? benytte seg av. Gjennom kompetanse, beslutningskraft og n?rhet til markedet skal kundene oppleve en merverdi som gj?r Sparebanken S?r til det naturlige f?rstevalget for privatpersoner og n?ringsliv i bankens markedsomr?de.

Related posts

Top