SE

Deutsche AWM p? väg mot rekordhöga inflöden

Deutsche AWM p? väg mot rekordhöga inflöden

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) noterar en hög efterfr?gan inom ränteplaceringar och är p? väg mot rekordhöga inflöden.
Sedan början av ?ret har obligationsfonderna lockat nettoinflöden p? mer än ? 5,5 miljarder. Enbart fonden Deutsche Invest I Euro Bonds (kort), som förvaltas av Claus Meyer-Cording, har attraherat mer än ? 1,5 miljarder netto i nya pengar. Det har resulterat i att Deutsche Banks dotterbolag inom kapitalförvaltning, Deutsche AWM, är p? väg mot ett rekord?r sett till flöden inom ränteplaceringar.
Av de ? 490 miljarder som Deutsche AWM förvaltar i aktiva strategier ligger mer än femtio procent investerade i obligationer. Kvalitén p? kapitalförvaltningens erbjudande inom ränteplaceringar fortsätter att vinna erkännande. Morningstar gav nyligen fonden Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds högsta betyg fem stjärnor.
Efterfr?gan p? ränteplaceringar är extremt hög fr?n b?de institutionella och privata investerare.
– Stefan Kreuzkamp, chef för ränteförvaltningen i Europa, Mellanöstern och Afrika: M?nga efterfr?gar l?griskplaceringar, förutsägbar avkastning och framför allt vill de inte förlora pengar. Med l?ga räntor och ett komplext marknadsklimat är detta sv?rt för dem att uppn?.
P? global niv? har Deutsche AWM ett stort team som stöttar kunder med marknadsanalys och investeringsmöjligheter. För att skapa en starkare investeringsplattform med mer resurser slog man samman avdelningarna för ränteplaceringar fr?n Deutsche Banks kapitalförvaltning respektive förmögenhetsförvaltning för tv? ?r sedan.
Enligt Kreuzkamp har man för närvarande höga krav p? sina ränteförvaltare. Köp/beh?ll-strategin är inte längre tillräcklig. ?Du m?ste vara mycket mer aktiv i din portföljförvaltning? säger han. ?Omsättning av tillg?ngsklasser, rätt urval av obligationer, bra tajming och ett noggrant öga p? likviditet är samtliga kritiska faktorer.?
Enligt hans uppfattning kommer inflöden till obligationsfonder att fortsätta. En annan trend är det växande intresset för mer flexibla mandat med mindre fokuserade mot index. ?Absolut avkastning ökar i efterfr?gan fr?n ränteplacerare?, menar Stefan Kreuzkamp.
Kreuzkamp tillägger att ekonomiska trender och centralbankspolitik skiljer sig mellan olika länder och det kan skapa möjligheter för obligationsinvesterare den närmaste tiden. Mot denna bakgrund föredrar han obligationer i dollar. Ytterligare en viktig trend kommer fr?n fastlandskina med den växande obligationshandeln i den lokala valutan Renminbi.
För mer information, vänligen kontakta:
Carlos Cancino
Presskontakt Deutsche Asset & Wealth Management
Tel: +46 768-36 98 73
E-Mail: [email protected]
Sabina Díaz Duque
Phone: +49 (0)69 910 14177
E-Mail: [email protected]

A to już wiesz?  Mecenat flyttar in i SEQR - samarbetet öppnar upp mobila betalningar för en halv miljon studenter

Deutsche Asset & Wealth Management
Med ? 955 miljarder i tillg?ngar under förvaltning (30 juni, 2014) är Deutsche Asset & Wealth Management1 en av världens ledande kapitalförvaltare. Deutsche Asset & Wealth Management erbjuder privatkunder, institutioner och företag r?dgivning inom traditionella och alternativa investeringar i samtliga större tillg?ngsslag. Man erbjuder även skräddarsydd förmögenhetsförvaltning och private banking-tjänster till kunder med större förmögenheter och komplexa behov.
Deutsche AWMs affärsomr?de inom aktiva investeringar erbjuder privata och institutionella kunder tillg?ng till ett omfattande utbud av aktivt förvaltade investeringsprodukter. Mer än 500 analytiker och investeringsspecialister runt om i världen identifierar marknadstrender och tillämpar denna kunskap s? att dess investerare gynnas. Framg?ngen för Deutsche AWM produkter och dess enast?ende service har exemplifierats med flertalet utmärkelser fr?n oberoende kreditvärderingsinstitut.
1Deutsche Asset & Wealth Management är varumärkesnamnet p? kapitalförvaltningsverksamheten inom Deutsche Bank Group. De juridiska enheter som erbjuder produkter eller tjänster under Deutsche Asset & Wealth Managements varumärke anges i avtal, säljmaterial och andra informationsdokument relaterade till olika produkter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy